Arbeiderpartiets toppkandidater, her ved Monica Myrvold-Berg og Lina Strandbråten, har blitt usynlige i den politiske debatten i Drammen, mener DRM24's politiske kommentator

Er Ap's fravær i politikken frivillig, eller har partiets representanter mistet evnen til å drive politikk?

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Something is rotten in the state of Denmark» er et meget kjent sitat fra Shakespear`s Hamlet. Etter den siste tids såkalte debatt om flyktningevedtaket i Drammen kommunestyre, tillater jeg meg å skrive om dette sitatat til: «Something is rotten in the municipal council in Drammen».

At det er uenighet om politiske retninger og vedtak ligger i politikkens natur, på samme måte som all politikk dreier seg om makt. Men når opposisjonen i flyktningedebatten har en språkbruk i sin argumentasjon, som går langt utover det som sømmer seg, tar mismotet overhånd. Dette gjelder selv for en garvet politisk kommentator som trodde han hadde hørt og opplevd det meste i politikken. Men der tok jeg feil gitt!

Hvordan kan presumptivt oppegående folkevalgte kommunestyrerepresentanter karakterisere sine politiske motstandere med ord og vendinger som ellers i samfunnet og arbeidslivet ville ha ført til varslings-saker, og i skolen - utvisning eller innkallelse til rektor. I Drammen blir slik oppførsel nå berømmet i enkelte kretser. Er det noe rart i at kommunen både har et voksende voldsproblem og et dårlig skolemiljø blant ungdommen, når de som burde gå foran som gode eksempler er de verste.

Arbeiderpartiet har, som det største opposisjonspartiet i kommunen, blitt helt usynlig


Jeg opplever debattklimaet og kulturen i deler av Drammen kommunestyre som pill råttent. Det virker som om det ikke dreier seg om å gjøre en best mulig jobb for innbyggerne, men at det å ydmyke politiske motstandere er hovedoppgaven for enkelte kommunestyrerepresentanter.

Særlig tragisk er dette fordi forrige ordfører Monica Myrvold Berg mot slutten av sin ordførerperiode, måtte eller ble presset til, å ta et generaloppgjør mot oppførselen og språkbruken blant medlemmene i sin egen flertallsblokk. Alle var den gang enige om at det som skjedde i forrige kommunestyreperiode ikke måtte gjenta seg.

Bare noen få måneder etter valget er vi imidlertid der igjen.

Noe av forklaringen på den negative utviklingen i kommunestyret i Drammen, mener jeg nettopp ligger i fraværet av Arbeiderpartiets stemme i både kommunestyret og debatten ellers. Arbeiderpartiet har, som det største opposisjonspartiet i kommunen, blitt helt usynlig. Som et eksempel kan jeg nevne at Arbeiderpartiets gruppeleder ikke var til stede i det kommunestyremøtet der flyktningesaken ble debattert. Hun hadde sikkert gode grunner til fraværet. Men at da ikke tidligere ordfører Monica Myrvold Berg, som tross alt sto på førsteplass på kommunevalglisten, tok på seg rollen som tydelig leder, virker utrolig rart på meg. I stedet fikk altså en forholdvis ukjent arbeiderpartirepresentant fritt spillerom for å kalle sine politiske motstandere for rasister.

Jeg vet ikke hva som kom først, problemer i Arbeiderpartiet sentralt eller problemer i Drammen Arbeiderparti? Kanskje det bare er to sider av samme sak?

At det tidligere sterke, ansvarlige styringspartiet helt har gitt fra seg hegemoniet i Drammen, er etter min mening ikke mindre enn tragisk for den politiske utviklingen i kommunen.

At noen små opposisjonspartier med meget sterke sprikende meninger i flere viktige saker i Drammen kommune skal få dominere debattene, kan da umulig Arbeiderpartiet sitte rolig å se på.

Er det evnen eller viljen det står på hos Arbeiderpartiets toppkandidater i Drammen kommunestyre? Det er flere enn bare meg som spør.

Powered by Labrador CMS