Formannskapet med kritikk mot corona-kommisjonen

Mente rådmannens forslag til høringssvar om nasjonale myndigheters pandemihåndering ikke var bra nok.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Ståle Sørensen (Ap), også kjent som pandemihåndterings-kritiker nummer én i Drammen, gikk ikke uventet først på talerstolen da saken hadde dagsorden i formannskapet tirsdag kveld.

Herfra fremmet han et forslag om å supplere høringssvaret fra Drammen kommune til corona-kommisjonens omfattende rapport med et ekstra «læringspunkt», og det i nokså kritiske ordelag i forhold til ulike tiltaks belastning og konsekvenser for sårbare grupper.

Og i motsetning til hva som var tilfellet under selve pandemien, fikk Sørensen, nå med pandemien på en armlengdes avstand og større takhøyde for kritiske røster, denne gangen enstemming oppslutning blant øvrige partier for følgende tilleggspunkt:

«Man har ikke klart å skjerme svake grupper eller barn og ungdom gjennom pandemitiltakene. Dette må gjennomgås metodisk og rettes opp. Forskjellene har økt i samfunnet som et resultat av enkelte av tiltakene. Gjennom pandemien har blant annet barneombud protestert på flere av tiltakene. En større bruk av fagpersoner og relevante ombud i utforming av smitteverntiltak må på plass. De sosialøkonomiske konsekvensene av mange av smitteverntiltakene må i større grad synliggjøres og legges til grunn for avgjørelser. En håndtering av en pandemi kan ikke bare måles i effekten håndteringen har på selve sykdommen, men også hvilke skader håndteringen har på samfunnet forøvrig og folkehelsen generelt.»

Disputt om etterpåklokskap

Sørensen (bildet) mente det var «ganske fristende å diskutere om myndighetenes tiltak har fungert og var nødvendig, om man har overdrevet».

- Jeg ser imidlertid ikke det som mandatet her, problemet er at mye av det som beskrives om konsekvensene for barn og unge ikke er nevnt under læringspunktene i rapporten, og håper dette er uproblematisk å være med på for de andre partiene, uttalte Sørensen.

Og mens Sørensens initiativ for det aller meste ble applaudert og fikk tilslutning fra de øvrige, ble det fortsatt en aldri så liten pandemihåndterings-debatt etter at Høyres gruppeleder Kristin Surlien oppsummerte partiets standpunkt slik:

- Det er lett å se at man i etterpåklokskapens lys kunne gjort en del annerledes.

Det reagerte Sørensen på, og repliserte at «det viktigste lærepunktet fra coronapandemien bør være at vi la totalt lokk på faglige diskusjoner».

- Det var noen som var kloke mens dette stod på. Det var faktisk helt umulig mens dette pågikk å komme med alternative tanker, stille spørsmål og gjøre det vi helt normalt sett alltid gjør når vi driver politikk, nemlig å finne ut hvor godt grunnlag man har for å fatte en avgjørelse. Når for eksempel barneombudet protesterer kraftig bør vi stoppe opp og lytte. Tilsvarende med tanke på høringsrunder med næringslivet. Noe av dette overså vi fullstendig, sa Sørensen.

Se hele behandlingen av saken i formannskapet her (klikk på bildet):

- Helt sikkert at vi har gjort noe feil

Ordfører Monica Myrvold Berg brøt inn og tok ordet etter Sørensens opprinnelige innlegg, for å presisere hvor «krevende det var for formannskapet å håndtere en pandemi, og derfor sa vi hele tiden underveis at var viktig med evaluering i etterkant».

- For det er helt sikkert at vi har gjort noe feil, sa Berg.

PS: Saken omhandler Drammen kommune høringssvar til corona-kommisjonens rapport om pandemihåndteringen fra nasjonale myndigheter. Evalueringsrapporten om Drammen kommunes pandemihåndtering skal behandles politisk senere i høst.

Powered by Labrador CMS