Høyres gruppeleder Kristin Surlien og Frp's gruppeleder Ulf Erik Knudsen presenterte sin felles samarbeidsavtale. Har det nå blitt et behov for en prat «på kammerset»?

Løsgjengeriet i drammens­politikken får fortsette

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Jeg har i to kommentarer her i DRM24 stilt meg meget kritisk til Jon Helgheim og Frps soloutspill, som går på tvers av det de fire borgerlige samarbeidspartiene i Drammen sier, i sin nylige utarbeidede politiske samarbeidserklæring om byvekstavtale og privatisering av sykehjem.

Nå har Høyres gruppeleder Kristin Surlien svart på dette i DT. Svaret er etter min mening mildt sagt underlig og ikke tillitsvekkende for hva vi har i vente i Drammen kommunestyre i den neste perioden. Det ser dessverre ikke ut til at Høyre med ordfører Kjell Arne Hermansen og gruppeleder Kristin Surlien i spissen har lært noe av det kaoset som har rådet i drammenspolitikken i de siste fire årene.

Når Kristin Surlien sier at, sitat: Frp er Frp, så dette er ikke overraskende» og at hun, sitat: «ikke har tenkt å kneble Frp», vitner det etter min mening om en politisk naivitet og et forsøk på en bagatellisering av innholdet i den samarbeidserklæringen de fire partiene brukte lang tid på å komme til enighet om. Det har da vel ikke noe med å kneble en samarbeidspartner, å forlange at vedkommende skal forholde seg til en fremforhandlet samarbeidserklæring.

Politisk har Drammen kommune vært styrt etter «løsgjengerloven» i de siste fire årene. Kristin Surliens uttalelser nå vitner dessverre ikke om at innbyggerne i Drammen kan vente seg noe bedring i de neste fire årene.

Ordfører Kjell Arne Hermansens stadig gjentagende uttalelser om «Trygg styring» og at han hver kveld, sitat DRM24 «med god samvittighet, skal kunne se seg meg i speilet», kan vise seg å ikke være mye verdt etter Kristin Surliens uttalelser.

Hva med Høyre selv og de to andre samarbeidspartiene Krf og Pensjonistpartiet? Skal de også få lov til å være seg selv og komme med utspill i tide og utider, helt uten tanke på at et godt samarbeid også krever god disiplin? Det kan vel ikke være egne regler for Frp i flertallssamarbeidet i Drammen?

Arbeiderpartiet i Drammen ligger med brukket rygg etter å ha tillat kaos og rot i fire år. Partiet vil derfor heller ikke ha noen troverdighet i å angripe den nye flertallskonstellasjonen for ikke å opptre enhetlig og stå inne for det de sier i sin samarbeidserklæring. De andre opposisjonspartiene lever av soloutspill, og er heller ikke troverdig dersom de skulle finne på å stille spørsmål ved flertallsposisjonens opptreden.

Taperne i det spillet vi allerede nå ser konturene av i flertallskonstellasjonen i kommunestyret i Drammen, er igjen innbyggerne i kommunen.

Den nye ordføreren Kjell Arne Hermansen bruket valgkampen til å bygge tillit og troverdighet. Etter Kristin Surliens uttalelser om Jon Helgheims og Frps soloopptredener er det dessverre allerede god grunn til å minne om ordtaket: «Tillit bygges i millimeter, men rives i kilometer».

Powered by Labrador CMS