Ikke bare rot og rør fra Jon Helgheim, men direkte undergraving av byens nye ordfører

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Jeg har ikke for vane å ta til motmæle mot noen som er uenige i mine synspunkter i de politiske kommentarene jeg skriver her i DRM24. Fristelsen blir imidlertid for stor når jeg leser Jon Helgheims forsøk på svar angående mine synspunkter på at det bare tok noen få timer etter at Kjell Arne Hermansen hadde satt seg i ordførerstolen før Helgheim brøt med innholdet i samarbeidserklæringen mellom de fire flertallspartiene i Drammen.

Det er nemlig ikke første gangen Jon Helgheim, etter at samarbeidserklæringen ble lagt frem, opptrer som en løs kanon på dekk og undergraver sine tre andre samarbeidspartier. Allerede 4. oktober, bare få timer etter at innholdet i samarbeidsavtalen var kjent, gikk Helgheim ut i DT og annonserte at det nye flertallet, sitat: «Vil privatisere kommunens sykehjem».

Hvor står dette hen i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene? Jeg har lest denne avtalen nøye og kan ikke finne at dette står noen steder. Når det gjelder eventuelle private innslag i eldreomsorgen i Drammen har jeg funnet følgende formuleringer i samarbeidserklæringen:

«Inngå leieavtaler med ideelle og private institusjoner for plasser, slik at vi kan sørge for alltid å dekke behov»

«Åpne for ideelle og private tilbydere hvor målet er at eventuelt overskudd brukes til kvalitetsforbedring av tjenestene»

«Tilrettelegge for valgfrihet i omsorgen, lokasjoner og tjenestetilbydere»

«At det åpnes for offentlig- privat samarbeid om forskjellige boformer for eldre».

Hvor i samarbeidserklæringen fra de fire flertallspartiene står det at «de vil vurdere å privatisere også de sykehjemmene kommunen har i dag», slik Helgheim hevder?

Etter min mening er det ikke bare «rot og rør» Helgheim serverer i det nevnte intervjuet. Det er også ren og skjære undergraving av ordfører Kjell Arne Hermansen, som i valgkampen nettopp var nøye på at det ikke var snakk om å privatisere noen av de nåværende sykehjemmene.

Det Jon Helgheim i virkeligheten gjør i det nevnte intervjuet med DT, samme dag som samarbeidserklæringen ble lagt frem, er å beskylde byens nye ordfører for å ha ført velgerne bak lyset.

Med henvisning til Hermansens lovnader i valgkampen sier nemlig Helgheim i intervjuet, sitat: «Hva man sier i valgkampen er en ting. Nå har vi forhandlet og ja - vi vil vurdere å privatisere også de sykehjemmene kommunen driver i dag».

Hele Kjell Arne Hermansens flertallsprosjekt i Drammen bygger på «Trygg styring». Dersom innholdet i de to intervjuene Jon Helgheim har gitt til DT, etter at den politiske samarbeidserklæringen fra flertallpartiene i Drammen er lagt frem, skal legges til grunn, forsvinner tryggheten og autoriteten raskt.

Jeg venter spent på hva ordfører Kjell Arne Hermansen selv har å si til Jon Helgheims merkelige utspill.

Powered by Labrador CMS