MENINGER: Billy Taranger
Leder i Utvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Menneskeverdet er konstant, men vi må prioritere

MENINGER: Kommunestyrerepresentanter og journalister forventes å kunne lese og forstå en tekst. Skal vi ha en saklig debatt må vi forholde oss til ordlyden i et vedtak. Men et triks i boken er å feiltolke og legge noe helt annet i en tekst enn hva som er intensjonen.

I debatten om vedtaket om flyktninger i Drammen er det flere som sier og skriver at det ble vedtatt at vi bare skal bosette ukrainske flyktninger. Det ble ikke vedtatt. Det står: Prioritere. Det står verken «kun» eller «utelukkende» når det gjelder hvor flyktninger skal komme fra. Men den påstanden gjentar opposisjonen hele tiden. Det har derfor festet seg det inntrykket at bare flyktninger fra Ukraina er velkommen til Drammen. Selv statsministeren og stortingspresidenten bruker ordet «kun» om vedtaket. Er det så vanskelig å skille mellom «bare» og «prioritere»? Det betyr ikke at «Drammen ikke vil ta imot flyktninger fra andre land.»

Når en må prioritere betyr ikke det «ingen andre». Det må være de som har skrevet en tekst som har definisjonsnøkkelen. Hva vi legger i ordene. I samarbeidsplattformen står det «hovedregel» og en gang sto det «hovedsakelig». Heller ikke der står det «kun» eller «bare». Vi i KrF tenkte at uansett vil de fleste som kommer til Norge være fra Ukraina i 2024. Det var ikke med glede vi til slutt godtok teksten, men det var det vi fikk til med våre to representanter. Også Høyre og Pensjonistpartiet syntes det var ikke en optimal tekst, men vi visste at de to siste årene har det store flertallet av flyktninger i Drammen kommet fra Ukraina: 293 mot 110 fra andre områder i 2023.

Regjeringen har vedtatt at vi også i år skal ta imot 37 000 flyktninger fra Ukraina. Samme antall ble bosatt også i 2022 og 2023. Ap og Sp med SV som støtteparti prioriterer flyktninger fra Ukraina i en størrelsesorden vi aldri har sett tidligere. Hvilken merkelapp setter arbeiderpartifolk i Drammen på den prioriteringen?

Dagens regjering prioriterer tydeligvis personer i «vårt nærområde»? Kanskje jeg skal anmelde regjeringen til politiet?

Regjeringen har gitt alle fra Ukraina «kollektiv beskyttelse». Ingen andre innbyggere fra noe land har fått det siden 1999. Det året fikk ca. 8000 fra Bosnia og fra Kosovoprovinsen kollektiv beskyttelse. Da hadde det vært krig der. Men det var jo krig i mange andre land også. Regjeringen valgte likevel å prioritere bosniere for 25 år siden. Mener folk i Senterpartiet at det er umoralsk? Dagens regjering prioriterer tydeligvis personer i «vårt nærområde»? Kanskje jeg skal anmelde regjeringen til politiet?

Samtidig har regjeringen beskåret drastisk på antall kvoteflyktninger. KrF og V fikk opp tallet til 3000 da vi satt i regjering. I fjor satte regjeringen tallet til 2000 og for 2024 har de begrenset det til 1000. Det har AUF leder Astrid Hoem protestert kraftig mot – også KrF og mange hjelpeorganisasjoner. Kvoteflyktninger er plukket ut blant de som trenger mest hjelp. Regjeringen prioriterer ukrainske flyktninger på bekostning av de mest sårbare. Jeg spurte Senterpartirepresentantene om det var umoralsk? Det ble bare svart at man var uenig i vedtaket.

Regjeringen viser med sin bistandspolitikk at de prioriterer Ukraina. For første gang på flere år gir vi ikke 1% i bistand. Regjeringen tar mange hundre millioner fra bistandsbudsjettet for å finansiere utgiftene til flyktningene fra Ukraina. Det går på bekostning av bistand til de mest sårbare i andre deler av verden. Er det skammelig, som er et av ordene som brukes mot posisjonen i Drammen? Det vil ikke SV svare på!

Når vårt naboland Russland truer freden må vi selvsagt stille opp for Ukraina. Det gjør vi med store pengeoverføringer, militært materiell (bomber, raketter og jagerfly) og mannskap. Mange frivillige gjør en kjempeinnsats nettopp for å hente flyktninger fra Ukraina. Alle støtter denne prioriteringen på nasjonalt plan. Når vi følger opp denne prioriteringen lokalt beskyldes vi for rasisme.

Det ble også fattet et vedtak om at Drammen ønsker «5 personer/familier med spesielle behov, herunder multifunksjonshemminger og krigsskadde.» De kan komme fra et hvilket som helst land. I redelighetens navn bør det også nevnes.

«Menneskeverdet er konstant,» sier Olaug Bollestad. Vi ser at akkurat i år må noen prioriteres, ikke nødvendigvis på bekostning av andre. Når flertallet av flyktninger kommer fra Ukraina også i 2024, vil naturligvis brorparten av de som kommer til Drammen være fra Ukraina. Vi forholder oss til politikken fra Ap, Sp med støtte fra SV.

Av
Billy Taranger
Leder, Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering

Powered by Labrador CMS