MENINGER: Av Herman Ekle Lund
Gruppeleder Drammen Venstre

Nå hviler drammens­bussenes fremtid på SVs skuldre

MENINGER: Folk i Underlia, Strøtvet, Tolerud, Austad Skog, Skoger og Ebbestad sover dårlig om dagen. De lever i et kollektivt mareritt om at deres lokale bussruter er foreslått nedlagt. Ikke bare nedskalert, men fullstendig slaktet.

Midt i det grønne skiftet som politikerne predikerer på inn- og utpust så skal miljøbevisste drammensere altså tvinges tilbake i bilen. Virkelig?

Må folks praktiske hverdag i utkantene ødelegges fullstendig – bare for å få sluttsummen på politikernes symbol- og omkampspolitiske og kassalapp til å gå opp?

Mange hadde forventet at det skulle komme en buss-redningspakke i Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 14. mai. Særlig siden den samme Regjeringen i hvert fall bærer en stor del av ansvaret for Buskeruds behov for budsjettkutt etter den berømte Viken-oppsplittingen. 

Det viste seg dessverre å ikke stemme. Det eneste som ligger inne til Buskerud er en generell styrking på 44 millioner – som må smøres utover fylkets totale kuttbehov på 250 millioner og mange skrikende behov.

Vi i Drammen Venstre vil be våre folk på fylkestinget om å kjempe for at disse 44 millionene prioriteres til å redde drammensbussrutene – men det er naturligvis ikke nok til å dekke alt.

Så nå har de søvnløse drammenserne i praksis bare én redningsmulighet igjen: Sosialistisk Venstreparti. Regjeringen har nemlig ikke flertall alene i Stortinget, og må søke samarbeid med andre partier for å få gjennom sitt reviderte budsjettforslag.

Og ja: intet våreventyr hadde vært vakrere enn om Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum nå ringer Guri Melby og spør om de skal lage et grønt budsjettforlik sammen. Vi i Drammen Venstre har derfor sendt klare forventninger til Venstre på Stortinget om å prioritere kompensasjon av Buskerud når de skal lage sitt alternative statsbudsjett.

Men; utenfor drømmenes verden så vet vi at Regjeringen kommer til å forhandle med SV om sitt flertallsbudsjett. Vi forventer derfor at miljøpartiet SV setter redningsaksjon av Drammensbussene høyt på agendaen – slik at vi kan ha en realistisk sjanse til å holde nullvekstmålet og fortsette utviklingen mot å bli Norges grønneste kommune.

Derfor venter vi også at Drammen SV nå driver hard lobbyvirksomhet mot sine folk på Stortinget for å oppnå nettopp dette.

Dersom SV ikke prioriterer dette i forhandlingene, så er vi redd for at trafikkatferden i Drammen settes mange tiår tilbake. Vi tror det vil ta utrolig lang tid å snu folks reisevaner den dagen bussene eventuelt skulle komme tilbake. Den allerede ulovlige forurensningen lokalt vil bli enda verre, og byen vår vil bli enda mer miljøfiendtlig å bo i.

Skulle denne redningsoperasjonen derimot prioriteres og lykkes, så lover Drammen Venstre å spandere suksessterte, daimkake og andre av Tony Burners favoritter på han og samtlige andre SV-ere som da vil fortjene en påskjønnelse.

Tar dere utfordringen, Tony?

Av Herman Ekle Lund
Gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Venstre i Drammen kommunestyre

Powered by Labrador CMS