MENINGER: Ståle Sørensen
Folk i Drammen

Nok stagnasjon og populisme i Drammen

MENINGER: - De lokale versjonene av de store nasjonale partiene er dessverre ikke til å kjenne igjen når man kommer til vår lokale politiske andedam

Debatten om «Drammen i vekst» i Drammen Kulturhus sist uke viser med overtydelighet hva som er politisk galt med Drammen.

Arbeiderpartiet går uten blygsel til valg på at «vi går for null bompenger, null nye veier». En ærlighet flere andre partier kan lære av, men et politisk budskap som står til stryk. For så lenge Staten ikke finansierer sine fylkesveier, fylket ikke har disse pengene og samtlige problemveier i Drammen er fylkesveier, blir resultatet fire års sovepute for Drammens videre vekstmuligheter.

Og det kan bli verre. For det tar gjerne tiår fra et prosjekt planlegges til det ferdigstilles. Fire år uten prosjektering av nye løsninger kan få negative konsekvenser i uoverskuelig fremtid.

Det Drammen Ap ikke er like ærlige på, er hvilke konsekvenser denne politikken også får for fremtidige byvekstavtaler, satsing på sykkelveier, kollektivfelt og myke trafikanter.

En marginal vekst i trafikken, spesielt i Bragernestunellen, kan innebære at trafikken heller må ledes gjennom sentrum av hensyn til EUs tunneldirektiv. Man kan ikke vise til lav trafikkvekst under pandemiårene som sovepute. Man må rett og slett levere troverdige løsninger som varer videre.

Svelvikveien dundrer i dag noen få meter fra husveggen til barnefamilier på Tangen og Rundtom. Den samme situasjonen finner vi for de som bor langs Konnerudgata. Begge er fylkesveier som ikke lar seg utbedre uten bompenger.

Mener virkelig Arbeiderpartiet at dette er en holdbar situasjon for innbyggerne i Drammen?

Man trenger ikke nødvendigvis bygge en full konnerudnedføring. Det er nok gårsdagens medisin. Dagens løsning, hvor innbyggerne i sentrum belastes av gjennomgangstrafikk, er sosialt urettferdig og fullstendig uholdbar.

Drammen fortjener politikere som satser på utvikling og vekst


Høyre utmerket seg i debatten med nesten ikke et eneste klart ja/nei-svar. Alle skal strykes etter hårene og man skal være enige med alle. Alle mulige forbehold skal tas. Posisjoner er viktigst. Selv om Høyre i det minste innser at det ikke blir nye veier uten bompengefinansiering, så er partiet fullstendig tannløse når det gjelder konkrete forslag og løsninger.

De mindre partiene, som SV og Venstre, forstår heller ikke hvor skoen trykker. Og nei, kjære MDG, man kan ikke bare male kollektivfelt i Rosenkrantzgata så vil alle ta bussen. Så lenge trafikken kan ta andre veier gjennom byen, vil det bare føre til kø, kork og kaos i andre veier, enda mindre skikket for mye trafikk

Drammen fortjener noe annet. Drammen fortjener politikere som satser på utvikling og vekst. På boligbygging sentralt i byen og på samferdselspakker som gjør det mer levelig å bo i sentrum. Vi må hente fram visjonene som åpnet elvebredden for allmennheten og satte Drammen på kartet byutviklingsmessig. Norges svar på Barcelona, var det ikke det urbanisten Erling Dokk Holm kalte oss?

De lokale versjonene av de store nasjonale partiene er dessverre ikke til å kjenne igjen når man kommer til vår lokale politiske andedam. I Drammen er populisme og ansvarsfraskrivelse normen, og ikke noe som drives av ekstrempartier alene.

Det vi trenger er ikke mer slagord, men løsninger. Vi trenger folk som tør å stå i vedtak over tid. Vi trenger de brede forlikene som en gang satt Drammen på kartet. Det var før alt kollapset med mytteriet i Drammen Høyre i 2019, som skrinla Buskerudbypakke 2.

De neste fire årene vil bli avgjørende for om Drammen igjen skal plassere seg i førersetet når det gjelder byutvikling eller om vi skal sakke akterut. Det blir ingen artig jobb å ta tak i dette, men når ingen vasker etter seg må noen ta på seg gummihanskene og finne fram bøtta.

Derfor har vi i Folk i Drammen valgt å stille liste. Mot populisme, for å ta ansvar. For å følge fakta i en sak, ikke ønsketenkning. Ikke for å innføre bompenger som en idé i seg selv, men for å gjøre de nødvendige grepene som sikrer Drammens utvikling samt finansiere disse på en troverdig og realistisk måte.

Av
Ståle Sørensen
Folk i Drammen

Powered by Labrador CMS