Skal uroen ved Marienlyst skole fortsette?

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: Uroen i deler av drammensskolen fortsetter. Siden skolestart har Marienlyst skole igjen hatt store utfordringer. Nå er det elever som utløser falske brannalarmer som er problemet.

At Rektor Jon Espen Palm i et ukebrev til sine ansatte «forklarer» uroen med at pressen (DT og DRM24) er ute etter å gjøre Marienlyst til det han kaller «versting skole slik at Frp kan vinne valget» er selvfølgelig over enhver grense for hva en rektor skal kunne uttale. Palm har i ettertid beklaget at han skrev dette. Det gjør ikke saken noe bedre.

Han har imidlertid ikke beklaget at han i tittelen på sitt ukebrev også skrev følgende om uken der blant andre brannvesenet unødvendig måtte rykke ut en rekke ganger til skolen. Sitat: «En spennende uke». Dette har han imidlertid i ettertid, bedyret overfor DRM24 at skal ha reflektert situasjonen med skolestart og ikke brannalarmene - selv om det lett kunne misforstås.

Det hjelper lite å innføre overvåkningskameraer eller andre fysiske sikringstiltak, som for eksempel vektere i skolegården, når ledelsen tydeligvis ikke holder mål.


Det er ikke lenge siden det var sterk strid rundt Palm og Marienlyst skoler da de innførte kjønnsdelt svømmeundervisning etter krav fra en del jenter ved skolen. Det viste seg at dette kravet bunnet i en helt uakseptabel mobbe- og kroppsfokusert ukultur ved skolen.

Palm og hans overordnede i skoleadministrasjonen i Drammen kommune lovet den gang at det skulle ryddes opp. Ingen ting har tydeligvis skjedd.

Selvfølgelig er det helt forkastelig av noen elever å utløse falsker brannalarmer ved skolen, men for meg synes det som om problemene ved Marienlyst skole og ved andre problemskoler i Drammen stikker dypere. Nemlig dårlig ledelse, både ved den enkelte skole og i den sentrale skoleadministrasjonen i kommunen.

Det hjelper lite å innføre overvåkningskameraer eller andre fysiske sikringstiltak, som for eksempel vektere i skolegården, når ledelsen tydeligvis ikke holder mål.

Når det gjelder det som skjer og har skjedd ved Marienlyst skole etter skolestart nå i høst, har det som vanlig vært helt taus fra den sentrale administrasjonen i kommunen.

Noen av oss hadde håpet på at skifte av kommunedirektør(rådmann) skulle føre til bedre forhold når det gjelder åpenhet og tillit til det som skjer i kommunen som helhet, og dermed også i Drammensskolen. Så langt ser det ikke bra ut.

Det er kanskje brutalt å skrive det, men at rektor Jon Espen Palm ved Marienlyst skole er rette person til å rydde opp i forholdene ved skolen, ser ut til å være høyst tvilsomt. En rektor som tydeligvis ikke skjønner sin egen rolle og attpå til ikke tenker rasjonelt før han setter seg ned ved tastaturet og skriver til sine ansatte, kan umulig ha autoritet blant elever og foresatt til å rydde opp i ukulturen ved Marienlyst skole.

Når får vi svaret fra kommunaldirektør for barnehage og skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola?

Powered by Labrador CMS