SV og MDG sier fra seg politisk makt i Drammen

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: At Cathrin Janøy fra MDG og Tony Burner fra SV skulle utføre et «politisk mageplask» bare en uke før valget, kom meget overraskende. Begge er etter hvert blitt erfarne politikere, men i valgdebatten hos oss i DRM24 mandag kveld løp både Janøy og Burner fra sine partiers mest sentrale valgløfter.

Det er oppsiktsvekkende at MDG og SV, alt før velgerne har sagt sitt, bøyer seg for Arbeiderpartiets ultimatum om nei til bompenger og nei til innføring av eiendomsskatt. Enten må de ha mistet troen på egen politikk, eller så må de ha blitt så blendet av det å være i en flertallskonstellasjon, med derav makt, at de helt glemmer velgerne sine og sine politiske «løfter». Å frivillig frasi seg politisk makt bare noen dager før velgerne skal si sitt er ikke dagligdags i norsk politikk.

I starten av debatten mandag var Janøy og Burner meget opptatt av at både eldreomsorgen og skolesektoren i Drammen lenge har vært underbudsjettert, og at disse sektorene derfor må tilføres mer penger i de neste fire årene. Disse ekstra pengene skulle både SV og MDG få ved å innføre eiendomsskatt i Drammen hevdet Janøy og Burner med stor overbevisning, mens de altså avsluttet med å opptre som logrende pudler for Arbeiderpartiet og ordfører Monica Myrvold Berg når det ble snakke om det å eventuelt stille ultimatum i en eller begge disse sakene for å inngå i et samarbeid på venstresiden av politikken i Drammen.

Det som er bra med MDG og SVs «mageplask» er at de politiske blokkene ble klarlagt under denne debatten, da KrF også for første gang viste kortene

Etter debatten er det tydelig at det kun er Arbeiderpartiet som har rett til å stille ultimatum i forhandlinger om en politisk plattform til venstre i drammenspolitikken, dersom velgerne gir sitt mandat til dette flertallet.

Det som er bra med MDG og SVs «mageplask» er at er at de politiske blokkene ble klarlagt under denne debatten, da KrF også for første gang viste kortene og tok side for Høyres Kjell Arne Hermansen i debatten om hvem partiet foretrekker som ordfører etter valget. KrF «lever farlig I Drammen» og står i fare for ikke å komme inn i kommunestyret. Kanskje håper de nå på at deres klare sidevalg kan hjelpe dem?

Venstresiden i Drammen, med Arbeiderpartiet i spissen går til valg på et flertallssamarbeid som vil inneholde minst like mange partier, eller flere dersom dette er nødvendig, som de startet med i sin flertallsplattform etter valget i 2019. Vi vet alle hvordan dette flertallet er blitt redusert til at MDG nå sitter igjen alene ved ordførerens bord.

Rot, surr, partibytter over en lav sko og tordentale fra ordføreren om hvordan enkelte kommunestyrerepresentanter i flertallsposisjonen, ikke har oppført seg slik de burde i forhold til hverandre, har preget inneværende kommunestyreperiode.

Vi merker oss dog at ordfører Monica Myrvold Berg standhaftig uttaler at partiene i den opprinnelige flertallskonstellasjonen likevel har stemt sammen i viktige saker og utmeislet en ny kurs for Drammen. Jeg er litt i tvil om velgerne i kommunen sitter med samme oppfatning som ordføreren gjør. Det får vi imidlertid svaret på etter at stemmene er talt opp valgdagen.

Når det gjelder de politiske sakene som preger Drammen, var lyspunktet i debatten den unisone enigheten om at de store problemene i eldreomsorgen i kommunen bør løses ved at alle partiene setter seg ned rundt forhandlingsbordet og meisler ut »et bredt eldre- og omsorgsforlik».

Like lyst ser det imidlertid ikke ut for skolesektoren i kommunen. Som det ble sagt i debatten, er en forutsetning for å løse et problem, at man først anerkjenner at problemet er der.

Det er dessverre stor forskjell i synet, mellom de to sidene i Drammenspolitikken, på hvor stort problemet er og hva som må til av tiltak for å få orden på skolesituasjonen i kommune, og særlig da ved enkelte skoler i Drammen. Noe bredt forlik om skolepolitikken er det derfor ikke noe håp om.

Powered by Labrador CMS