MENINGER: Jan Erik Abrahamsen
Pensjonistpartiet Drammen

Uværsskyer har bygget seg opp over Drammen

MENINGER: På tross av sol fra nærmest skyfri himmel den siste tiden, så ligger det skyer over politikken i Drammen, mørke skyer. Ikke regnværs- eller tordenskyer, men skyer av personmotsetninger, egeninteresser og mistro.

Dette har vi sett tydelig gjennom mange av utspillene som har kommet i forbindelse med eksempelvis «flyktningesaken».

I andre saker dukker det også ofte opp ord og uttrykk som angriper og kritiserer person og ikke sak.

Slike teknikker har flere ødeleggende konsekvenser; sakligheten trekkes ned på et lavmål og bort fra selve saken. De kan i tillegg skremme mennesker med gode argumenter ut fra diskusjonsarenaene, noe som videre svekker demokratiet. Konsekvensene vil også skygge for tidligere tiders dugnads- og samarbeidsånd, noe som ved flere anledninger er vist at finnes godt etablert (om enn noe under overflaten) i kommunen.

Etter å ha vært samfunnsengasjert hele livet, om enn noe av tiden fra sidelinjen, så mener jeg det er tid for å dempe gemyttene og at mine folkevalgte kolleger roer seg ned noen hakk. Kort og godt helle olje på opprørt hav, og skape ro i samarbeidsklimaet i Drammenspolitikken.

I tider som nå, med sterkt dalende valgdeltakelse og stigende politikerforakt, så er det ekstremt viktig hvordan vi folkevalgte framstår, hva vi uttrykker og hvordan vi uttrykker det. Og til syvende og sist hvordan innbyggerne oppfatter oss, selvfølgelig.

Vi møter innbyggerne og kommuniserer med dem på flere arenaer og i flere kommunikasjonskanaler, og spesielt møtene i Kommunestyret og ordveksling i mediene når ut til mange mennesker.

Og jeg vil understreke at det er vi selv personlig som sitter med ansvaret for hvilke signaler vi sender ut, og vi kan velge å enten bygge opp eller rive ned tillitsforholdet både til kommunens administrasjon og til innbyggerne.

Vi må fokusere sak, forstå hverandres ulikheter og akseptere meningsforskjeller. Og det uten å utskjelle hverandre, og heller ikke trakassere eller bedrive personangrep.

Nå i innspurten før sommerferien vil jeg gjerne at alle folkevalgte setter en fot i bakken og spør seg selv hvordan man kan bidra til et godt samarbeidsklima i politikken i kommunen. Prioritere konstruktivt samarbeid, gode debatter og effektiv saksbehandling.

Vi må altså gjøre noe som burde være såre enkelt: oppføre oss som voksne mennesker og vise at vi kan ta ansvar for et godt og trygt samarbeidsklima.

Da vil også de omtalte mørke skyene forhåpentligvis seile avgårde, og vi kan gå inn mot sommerferien med god samvittighet.

La det siste Kommunestyremøtet før ferien etableres i minneboka på en positiv måte, og at vi alle kan glede oss til å ta fatt på oppgavene til høsten og til til nye friske og konstruktive debatter. Vi vil i løpet av denne kommunestyreperioden få viktige og engasjerende temaer opp til diskusjon, og med til dels store motsetninger innebygget, samt mange og sterke meningsutvekslinger.

Da er det ekstra viktig med voksne, sindige og ansvarsfulle folkevalgte til å vedta gode løsninger, basert på konstruktive debatter og samarbeid.

Så vil vi alle sammen bygge en kommune som er et godt sted å bo og å virke i for alle.

Av
Jan Erik Abrahamsen, Pensjonistpartiet Drammen
Nestleder, Medlems- og Studieansvarlig

Powered by Labrador CMS