MENINGER: Ulf Erik Knudsen
Ordførerkandidat, Drammen Frp

Vi trenger ikke flere betongklosser i Drammen!

MENINGER: Tirsdag vedtok formannskapet at Drammen skal få nok en «betongkloss». Mot stemmen fra FrP og MDG vedtok man å starte planarbeidet med et bygg (eller retter sagt en boks i betong og glass) ved siden på det som nå er parkeringsplassen ved CC. Bygget kan bli opptil 9 etasjer høyt – hvilket er ca. 5 etasjer høyere enn motorveibrua!

Dette er en videreføring av den politikken Høyre, Ap, SV, SP og KrF har ført de siste årene. Kommunens særpreg og bymiljø ofres på alteret til eiendomsutviklere.

I arbeidet med kommuneplanens arealdel (hvor og hva som skal bygges) tok FrP til orde for at vi må snu om på politikken – vekk fra såkalt «fortetting» med store betongblokker, og heller bygge eneboliger, småhus og rekkehus for å tiltrekke oss yrkesaktive barnefamilier.

Vi har fått leilighetskompleks med flotte navn; Svanegangen, Bragernes Strand, Skulpturen, Hermanskvartalet osv. Store leilighetsbygg i betong og glass. De siste ti årene har vi sett disse konstruksjonene dukke opp i Drammen sentrum, i Mjøndalen og nå sist på Gulskogen og Konnerud. Det er også fattet vedtak om digre kontorblokker rund Strømsø Torg.

Det er i seg selv ikke noe galt i betongblokker. Det er en boform som passer godt for single og for min generasjon (50+), hvor barna som oftest har flyttet ut, og man ikke ønsker jobben med hage, snømåking osv. Problemet ligger i mengden av slike bygg, og hva de gjør med bybilde og bymiljø. For ikke å si hva de gjør med befolkningssammensetningen.

Vi trenger eneboliger, småhus og rekkehus for å tiltrekke oss yrkesaktive barnefamilier

To særtrekk ved befolkningssammensetningen i Drammen kommune er at befolkningen blir eldre (mange 60+) og at vi har betydelig barnefattigdom. Sagt på en annen måte – vi har en del familier med mange barn hvor foreldrene i liten grad deltar i yrkeslivet, som oftest med innvandrerbakgrunn fra fjerne kulturer.


Når det gjelder velstående folk over 60 så er de normalt ikke noen belastning for en kommune, heller det motsatte. Utfordringen ligger fram i tid. Vi har allerede en helse- og omsorgssektor som sliter og har store budsjettsprekk, og boligpolitikken gjør at eldrebølgen i Drammen om noen år blir større enn andre kommuner.

Det Drammen nå trenger er unge mennesker som er i jobb og betaler skatt. Vi trenger eneboliger, småhus og rekkehus for å tiltrekke oss yrkesaktive barnefamilier – ellers fortsetter disse å flytte til Sande, Øvre Eiker, Lier og Asker.

Av
Ulf Erik Knudsen
Ordførerkandidat, Drammen Frp

Powered by Labrador CMS