Flerkulturelt råd: Kommer med oppfordring om Ukraina

Er bekymret for rasistisk forskjellsbehandling. - Oppfordrer alle kommuner i Viken til å ta del i det viktige arbeid med mottakelse og integrering av flyktninger.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Flerkulturelt råd i Viken fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, uttaler rådet i en pressemelding.

- Krigen i Ukraina opprører og engasjerer mange av oss. Flerkulturelt råd i Viken ønsker ikke å ha en passiv holdning til det grusomme som skjer i Ukraina og Europa. Vi tar sterk avstand fra invasjonskrigen, og ønsker å gi et tydelig signal om at Russlands krigshandlinger, brudd på folkeretten og de demokratiske spilleregler må få konsekvenser.

Bekymret for rasistisk forskjellsbehandling

Millioner av mennesker flykter nå fra Ukraina, og de må møtes med åpne armer i hele Europa.

Flerkulturelt råd ser imidlertid med bekymring på rapportene om rasistisk forskjellsbehandling som kommer fra Ukrainas grenseoverganger.

- Mennesker som flykter fra Ukraina må møtes med varme og omsorg uavhengig av opprinnelsesland. Det er uholdbart at noen mennesker møtes med rasisme på flukt. Rådet ser også med bekymring på meldinger om russiske barn på norske skoler som ble diskriminert eller ekskludert fra felleskapet grunnet sitt bakgrunn, uttaler rådet.

- Vi oppfordrer alle til lik behandling av barn, unge og voksne som ikke har noe med den pågående krigen å gjøre, og avstå fra å legge skyld på private personer for den grusomme krigen.

Viktig arbeid om mottak av flyktninger

Flerkulturelt råd i Viken oppfordrer alle kommuner i Viken til å ta del i det viktige arbeid med mottakelse og integrering av flyktninger som nå er i gang, og som kommer til å kreve mye av myndighetene, sivilsamfunnet og innbyggere i tida framover.

- Vi er glad for at så mange av kommunene i Viken oppskalerer mottakskapasiteten raskt, og lover å ta imot flyktningene med raushet og omsorg. Vi forventer at barn og ungdommer som har måttet flykte fra Ukraina tas godt imot på skolene i Viken.

Så langt er rådets oppfatning at holdningen i befolkningen og myndighetene er positiv til mottak og integrering av flyktninger fra Ukraina.


- Vi ser positivt på at de vil få flyktningstatus og arbeidstillatelse fra dag én, noe som betyr at de vil ha nesten samme rettigheter som andre borgere.

- Vi håper at ressursene som skal mobiliseres for å sikre mottak og integrering av flyktninger fra Ukraina ikke er ressurser tatt fra eksisterende sårbare mennesker for å møte behovene til nye sårbare grupper, uttaler rådet.

Powered by Labrador CMS