Hullet i fjellet blir togtunnel

Over en million tonn stein er tatt ut av den ny togtunnelen i Strømsåsen. Nå brukes 125 000 kubikkmeter betong for å gjøre den vann- og frosttett.

Publisert Sist oppdatert

STRØMSØ/NYBYEN: Arbeidet med ny togtunnel gjennom Strømsåsen har i flere år vært svært synlig og preget Strømsø og Kobbervikdalen. Over en million tonn stein er sprengt ut og mesteparten kjørt ut til Holmen for å bygge ny kaiplass.

Skytteltrafikken med utgående tunnelstein har stilnet, men siden i fjor høst har en jevn strøm av betongbiler vært synlig på veiene sør i Kobbervikdalen og senere på Austad.

Utrolig logistikkoperasjon

De lett synlig spesialbilene fra Ølen Betong har vært en helt vital del av arbeidet med å gjøre hullet i fjellet til en vann og frostsikker togtunnel.

- Vi nærmer oss slutten av betongarbeidet i bergtunnelen. Når det arbeidet er gjort vil vi ha brukt 125 000 kubikkmeter betong. Levert av 14-15 000 biler. Det har vært en utrolig logistikkoperasjon fra betongverk på Ryggkollen øst for Mjøndalen, sier Ivar Trondhjem i Veidekke, prosjektansvarlig for betongsikringsarbeidet.

I motsetning til for eksempel steinmasser, er betong i stor grad ferskvare. Rett blanding i rett kvantum til rett tid har vært en utfordrende oppgave som nå er løst.

Lag på lag

Da tunnelen ble sprengt ut ble fjellet sikret med bolter og sprøytebetong. Dette er bergsikring og hindrer ikke vann. Forinjeksjonen som gjøres før sprengning minimerer innsig av vann.

For å gjøre tunnelen helt tett legges det en fiberduk som et drens sjikt, og deretter en PE-membran (for de innvidde), i tak og vegger. Den 2 millimeter tykke membranen (duken) festes til tunnelveggen med en form for klips. Siden som vender inn mot tunnelen er som en sølv metallfolie og gir en følelse av i reise inn i en science fiction film.

Glideforskaling x 2

Østeriske Ostu Stettin utfører selve betongstøpingen som underentrepenør med spesialutstyr og spesialister. Arbeidet gjøres med to tilnærmet identiske buede støpeformer som går på skinner langs kantene innover i tunnelen. Vognene lager en tett forskaling inn mot tunnelveggen. Bevegelige ledd og kraftige hydraulikk lager en nøyaktig tunnelprofil før det fylles på med betong.

To slike vogner er i arbeid. Den første lager 12 meter med tunnelvegg, går forbi 12 meter tunnelvegg og lager et nytt felt med betongstøp. Vognen som kommer bak fyller ut de tomme feltene. Det jobbes samtidig/parallelt på begge vogner – to uavhengige mannskap.

Betongen herdes raskt og når prosessen går uten hindringer er fremdriften en vognlengde på 12 meter i døgnet per vogn, altså totalt 24 meter tunnelvegg per døgn.

Møter løsmassetunnel

Et stykke ut i september er betongsikringen i bergtunnelen sluttført fram til løsmassetunnelen. Da demonteres vognene for delvis gjenbruk andre steder. Og spesialmannskapene pakker sammen og setter kursen for andre oppdrag.

Da er bergtunnelen sikret med betong mellom 30 og 60 cm tykk. Og det er klart for neste etappe: drenering, legging av kabler og annen tunnel-innredning. Legging av skinner vil bli det avsluttende arbeidet før prøvekjøring og åpning i 2025.

SE FLERE BILDER FRA ARBEIDENE SOM PÅGÅR NÅ:

Ivar Trondhjem i Veidekke, prosjektansvarlig for betongsikringsarbeidet.
Ivar Trondhjem i Veidekke, prosjektansvarlig for betongsikringsarbeidet.
Powered by Labrador CMS