KLIKK PÅ VINDUET OVER FOR Å SE VIDEO!

90.000 lastebillass blir ny havnekai:
En million tonn tunnelstein på hjul

Byens største logistikkoperasjon er i innspurten: I løpet av året er en million tonn stein kjørt ut av den nye togtunnelen i Strømsåsen og blitt til ny havnekai.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: I desember 2019 fyrte daværende samferdselsminister Jon Georg Dale av den første dynamittsalven ved Gulliksrud sør i Kobbervikdalen.

Det markerte starten på år med anleggsarbeid med ny togtunnel i Strømsåsen. Entrepenøren Veidekke hadde fått kontrakten på å bygge tunnelen for dobbeltspor til Vestfold, et viktig ledd i satsingen på dobbeltspor og høyhastighetstog i InterCity-triangelet rundt Oslo.

Mannskap og maskiner gikk løs på oppgaven med å lage hull i fjellet: Seks kilometer med tunnel for dobbeltsporet, pluss fire kilometer med tverrslag, servicetunneler og rømningsveier. Datastyrte boremaskiner ga presis tunneltrase. På det meste var i alt syv av dem i arbeid samtidig.

Daværernde samferdselsminister Jon Georg Dale fyrte av første dynamittsalve for den nye tunnelen i desember 2019. To år senere er fjelldelen av tunnelen og en million tonn stein sprengt og kjørt ut.

Snart gjennombrudd

Nå i september gjenstår det litt under en tiendedel av arbeidet med å bryte fjell, fordelt på litt forskjellige steder i prosjektet. Men om alt går etter planen er byens største transportoperasjon ferdig i løpet av året.

Skytteltrafikken av steintransport, en belastning for lokalmiljøet, men et nødvendig onde for tunnelprosjektet, rundes av. Stillheten vender delvis tilbake og støvet legger seg langs kjørerutene.

Borehullene for sprenging i fjelltunnelen ble boret av datastyrte borerigger. På det meste var syv slike i aksjon.

Fin jobb, fin by

DRM24 har vært gratispassasjer hos lastebilsjåfør Fritz Halgunset (54) på noen av turene med steintransport. Inn i fjell, gjennom byen og ut på havna. Han er en av en gjeng sjåfører som i snart to år har rattet rundt 90.000 turer inn og ut av fjellet.

En sindig trønder som har kjørt anleggsbil for selskapet Torbjørn Engene i over 28 år, et av selskapene som er med på å løse transportjobben.

DRM24 fikk være gratispassasjer hos Fritz Halgunset fra selskapet Torbjørn Engene på turene inn i fjellmassivet.

- Dette har vært en fin jobb, grei og avveksling kjøring. Og Drammen er en fin by, sier Halgunset som holder midlertidig hus på selskapets base på Liertoppen.

Den røde MAN-maskinen av siste modell svinger elegant av veien nord i Kobbervikdalen og opp mot innkjøringen til tverrslaget ved Danserud. En kodebrikke åpner porten til den spesialbygde undergangen under dagens Vestfoldbane. En undergang som måtte plassbygges, dimensjonert for inn- og utkjøring av maskiner og lastebiler.

Radiokommunikasjon med andre sjåfører og sikkerhetsrutiner åpner for ferden innover i drammensgranitten. Ventilasjonspølser i taket og møteplasser farer forbi, avbrutt av korte stopp for møtende trafikk. Med små, men ikke avskrekkende marginer.

For A-laget

Opplastings-operasjonen er den som skiller amatører fra de ringrevene. En brå, bratt og trang avstikker fører ned til en mørklagt sidegang. Der venter en hjullaster med skuffen full av stein fra en dumpertipp. Revers, aktiv ratting og heftig bruk av speil - og hjullaster-bilen er parallelt.Det dundrer i stein mot stål, lastebilen gynger. Ryggelys og bremselys lyser om kapp, to-tre hjullastskuffer senere og Frits ajourfører loggen før ferden går mot utgangen. Ute i dagslys er en runde rundt bilen for å sjekke etter løse steiner og andre uregelmessigheter, obligatorisk før ferden mot byen.


På Holmen åpner databrikken porten inn til Drammen Havn der lasten tippes. En bulldoser skyver tunnelsteinen ut fjorden den skal bli ny kai. På travle dager er det en liten samling av tippbiler som har stevne på utfyllingen.

40 mål ny havnekai

Hovedtyngden av tunnelsteinen går til utfylling av ny kaiplass ved Drammen havn. Når togtunnelen er sprengt ferdig i løpet av året vil anslagsvis en million tonn være et viktig bidrag til havneutbyggingen på Holmen.

Mesteparten har kommet gjennom bygatene i Drammen. Men i perioder har lastebilene levert stein via Gilhusbukta i Lier og Tollbukaia i Drammen. Der er steinen lastet på lektere og dumper i sjøen utenfor Holmen som motfylling for fyllingen på land.

Drammen Havn har jaktet og vil jakte stein til utvidelse av havnekaia. Mye jernbanestein ligger der allerede også fra andre prosjekter. Men en million tonn fra Strømsåsen monner godt i prosjektet der 3,5 millioner tonn skal gi 40 mål ny havn.

Powered by Labrador CMS