Johan Fredriksen tildelt ærespris i politiet

64-åringen fra Geithus gikk av med seieren i konkurranse med blant annet Øyvind Aas fra Drammen.

Publisert Sist oppdatert

MODUM/OSLO: Johan Fredriksen er politiinspektør i Oslo politidistrikt, og et ikke ukjent fjes på TV-skjermen etter større hendelser.

Nå er han tildelt Politiforums ærespris for 2021, melder bransjenettstedet.

Juryens begrunnelse

Politilovens § 1 slår fast at politiet skal fremme og befeste borgernes «trygghet og alminnelige velferd». Dette lovfestede man- traet ligger til grunn for den jobben politiet gjør hver eneste dag. Når befolkningen søker trygghet, er det politiet de ser til – både i hverdagen, men kanskje aller mest når de store krisene inntreffer.

Terrorhandlingene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011 rystet en hel nasjon. I tillegg til å være en ufattelig tragedie for de som direkte eller indirekte ble berørt, bidro massedrapene til å spre frykt og engstelse i befolkningen. Trygghetsfølelsen som innbyggerne i Norge hadde tatt for gitt, var som revet bort på et blunk. Det var en av disse situasjonene som krever ro og sindighet, og ledere som gjennom sin framferd og tilstedeværelse evner å spre trygghet.


I timene, dagene og ukene etter 22. juli, var Johan Fredriksen en slik person.

Med denne tildelingen ønsker juryen å løfte fram politiets trygghetsskapende arbeid, personifisert gjennom en politileder som på stoisk vis beroliget innbyggerne i etterkant av et traumatisk terrorangrep. Gjennom sin klare og tydelige væremåte, bidro Oslo-politiets stabssjef Johan Fredriksen til å gjenopprette innbyggernes følelse av trygghet – ikke bare innad i sitt eget politidistrikt, men for en hel nasjon.


Som trygghetsskaper er Fredriksen i en særklasse. Måten han fronter politiet på, inngir til tillit og respekt, og bidrar i høy grad til å styrke etatens rennommé utad. Samtidig mestrer Fredriksen den vanskelige balansegangen det er å også samtidig trygge og støtte sine mannskaper. Internt har han en høy stjerne – jobber du under Johan, har du en bauta i ryggen. Som det skrives i nominasjonen:


«Makan til støtte han gir mannskapene og således avvæpner mye usikkerhet innad og utad. Trygg og god som blander juss, taktiske begrunnelser og allmenhetens rettsfølelse. Her har flere noe å strekke seg etter.»


Juryen mener Johan Fredriksen er et forbilde for andre politiledere. Hans uredde framtoning og tydelige, faglige stemme, bidrar til å skape et trygt ytringsklima både i politiet og i samfunnet. Fredriksen tør å stå fram og si hva han mener – også når temaet er betent, og meningen kan oppfattes som kontroversiell. Som da han i etterkant av Bislett-hendelsen tok til orde for at generell bevæpning kunne ha spart liv.

Slik er samtidig denne prisen også en anerkjennelse av politiets operative ende, som Fredriksen har representert gjennom hele sin yrkeskarriere. Gjennom en over 40 år lang politikarriere har han vært operatør og leder i Beredskapstroppen, stabssjef i Oslo politidistrikt og leder for felles enhet for operativ tjeneste i samme distrikt. Få personer legemliggjør politiets operative fagfelt på en mer forbilledlig måte enn Fredriksen.


På bakgrunn av dette, og resultatet av leseravstemningen på Politiforum.no, har juryen kommet til en enstemmig beslutning.Powered by Labrador CMS