PROTESTERER: FAU og fortvilte foreldre i Stensethallèen barnehage aner ikke hva de skal gjøre om kommunen legger ned barnehagen. Fra venstre: Christine Kruse, Sondre Ellingsen og Ingvild Bjørnstadjordet.

Kraftige reaksjoner på barnehage-nedleggelser:
- Føler oss lurt og sviktet

Ansatte og foreldre fortviler, og FAU har sendt et langt protestbrev til kommunen. Nå er det også startet underskriftskampanje på nett.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Stensethallèen barnehage sentralt i Krokstadelva er en av tre som er foreslått nedlagt av administrasjonen i Drammen kommune.

Barnehagen har to avdelinger, 38 plasser og ni ansatte. Nå frykter både foreldre og ansatte for fremtiden, og konsekvensene for barna.

FAU har skrevet et langt protestbrev adressert politikerne og kommuneadministrasjonen, hvor både prosessen frem mot forslaget og ikke minst konsekvensene av dette får kraftig kritikk.

- Gamle Nedre Eiker kommune har i løpet av kort tid opplevd mye uro hva angår nedleggelser og forslag om nedstengning av barnehager. I 2021 ble Langeløkka barnehage foreslått lagt ned, noe som senere ble omgjort etter massive protester fra FAU og interessenter, til tross for at barnehagen må utbedres for 25 millioner for å tilfredsstille forskriftsmessige krav. Nå er det snakk om å legge ned to små barnehager med leieavtale for å spare skarve 2 millioner kroner. Hvor er logikken i det?, spør FAU i brevet.

- Besparelsene er minimale, konsekvensene katastrofale

Stensethalléen barnehage er en satelittavdeling under Grinde barnehage, og har samme styrer (og fagmiljø) og FAU.

FAU mener de økonomiske besparelsene ved å legge ned Stensethalléen er minimale, og atkonsekvensene for et stort antall barnefamilier i kommunen vil være katastrofale.

- Her skyver dere de små barna foran dere for en marginal innsparing. Vi er sterkt kritiske til denne prosessen der det legges opp til nedleggelse av barnehager uten politisk behandling. Det er feigt, ansvarsfraskrivende og udemokratisk å skyve administrasjonen foran seg, for at de folkevalgte skal slippe å ta upopulære avgjørelser som påvirker så mange små og store skjebner negativt, skriver FAU.

- Mange må bytte barnehage to ganger

Ifølge FAU valgte flere familier å bytte fra Langeløkka barnehage til Stensethalléen barnehage etter at det ble kjent at Langeløkka trolig ville legges ned.

- Etter at dette valget ble tatt ble vedtaket omgjort, men foreldrene ble gjort oppmerksomme på at nedleggelse fortsatt kunne være aktuelt påfølgende år, og valgte derfor å satse på ny barnehage med håp om en trygg og stabil tilværelse for sine barn. Disse familiene har nå brukt et år på å gjøre barna sine trygge i en ny hverdag i en ny barnehage, og står nå i fare for å måtte flytte barna over i enda en ny barnehage som konsekvens av nedleggelse av Stensethalléen, skriver FAU i brevet.

- Lurt og sviktet

FAU mener de er «lurt og sviktet av kommunen». De påpepeker også paradokset ved «å legge ned en særdeles velfungerende barnehage, mot en barnehage med lave søkertall og høyt vikarforbruk».

- Det er for oss helt uforståelig. Stensethalléen barnehage har eksistert siden 2007, og mange av de ansatte har vært med helt fra begynnelsen. Dette vitner om at barnehagen er godt drevet og er et godt sted å jobbe, uttaler FAU.

Nå frykter de at konsekvensene av en nedlegging blir at barn risikerer å gå i barnehager utenfor skolekrets, slik at de mister tilhørighet til nærmiljø og barn i samme alder.

- Etablerte vennskap vil rives fra hverandre. Barns trygghet og trivsel kan ikke settes en prislapp på. Det er ikke for sent å snu. Ta ansvar og bevar barnehagene våre, skriver FAU i brevet.

- Oppfyller ikke krav

Drammen kommune viser til følgende begrunnelse for hvorfor Stensethalléen barnehage forelås nedlagt:

  • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg og skal ha en hovedsak ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
  • Kommunen leier nå lokaler fra privat aktør og barnehagen har under 6 pedagoger.
  • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
  • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Startet underskriftskampanje

Kort tid etter nedleggelsesforslagene ble kjent ble det startet en underskriftskampanje på nett.

Under oppropet «Stopp nedleggelsen av barnehagene i Drammen kommune» har i skrivende stund 264 personer signert underskriftskampanjen, som uttaler følgende:

«Skal Drammen kommune være et godt sted for barnefamilier, må barnehagene styrkes, ikke svekkes! Denne underskriftskampanjen er til for å stanse nedleggelsene!».

Powered by Labrador CMS