Vil kollektivfeltet til livs: - Må tilbakeføres

Kollektivfeltet i Kreftings gate skaper kø, kork og kaos i hele Drammen sentrum i ettermiddagsrushet. Før det ble iverksatt som et prøveprosjekt var lovnaden at dersom det skjedde, skulle det fjernes.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Bilistene som skal fra Bragernes mot Strømsø og benytter Øvre Sund Bru i ettermiddagsrushet, har trolig fått tålmodigheten satt kraftig på prøve etter at Buskerud fylkeskommune i samråd med Drammen kommune, Statens Vegvesen og Brakar opprettet et 250 meter langt kollektivfelt i Kreftings gate da bybrua ble stengt.

Tiltaket vakte sterke reaksjoner den gangen, og det ble erklært at dersom kollektivfeltet førte til mer kø, og tilbakeblokkering av trafikken over Øvre Sund Bru slik at bussene også ble stående i den samme køen, skulle kollektivfeltet fjernes.

At det er nettopp dette som nå er en realitet er et dokumenterbart og uomtvistelig faktum. Situasjonen er den at ikke bare fører flaskehalsen under jernbaneovergangen i Kreftings gate til ekstra lange køer i Kreftings gate, men køene strekker seg også tilbake i både Nedre Eikervei mot Grønland, over Øvre Sund Bru og videre rundt på Bragernes i Øvre Strandgate og Hauges gate.

Den svært korte strekningen med kollektivfelt fører derfor etter alt å dømme til dårligere fremkommelighet for busser og taxier enn om man hadde fjernet kollektivfeltet og dermed flaskehalsen i sin helhet.

Se bilder fra en situasjonsrapport i 1600-tiden onsdag:

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE: Etter krysset Konnerudgata er køen en saga blott.

Fylkestopp tar opp saken

Fylkesordførerkandidat for Høyre i Buskerud, tidligere drammensordfører Tore Opdal Hansen, har nå i likhet med politikerkollegaer fra Fremskrittspartiet, engasjert seg i saken og satt det hele på dagsorden i fylkesrådet.

- Dette er en sak jeg vet mange er opptatt av. Jeg er litt usikker på om kollektivfeltet egentlig er en smart løsning så lenge busser og taxi står i kø bak biler som må presse seg inn i høyre felt, skrev Opdal Hansen (bildet) på Facebook tirsdag.


Onsdag har han sendt inn spørsmål om saken til fylkesrådet.

- Vil fylkesråden ta initiativ til å fjerne kollektivfeltet med bakgrunn i at vi nå har en situasjon som beskrevet - med tilbakeblokkering over hele Øvre Sund Bru som hindrer god fremkommelighet for kollektivtrafikken, skriver Opdal Hansen, som i dag er nestleder i Viken Høyre.

Tidligere har blant annet Lavrans Kierulf (Frp) som er både gruppeleder i Viken Frp og kommunestyrerepresentant i Drammen, vært ute i samme ærend.

- Tåler ikke en ny fadese

- Alle husker jo hvordan det gikk med det berømte lyskrysset ved Holmenbrua, også iverksatt av hensyn til bussen, som til slutt måtte fjernes da det skapte køkaos. Vi registrerer at til og med Statens Vegvesen har advart mot dette, og det må derfor avsluttes fortest mulig. Vi tåler ikke en ny fadese, sa Kierulf til DRM24 i mai i fjor.

- Dette vil slå negativt ut for alle parter og må stoppes allerede nå, sa Kierulf (bildet).

Mye tyder nå på at han fikk rett. Så gjenstår det å se om kollektivfeltet blir nok et kapittel i sagaen om «kollektivfremmende» tiltak som blir reversert i Drammen - som de fleste drammensere antagelig erindrer har vi både gjenmuring av busslommer i Konnerudgata og lyskrysset ved Holmenbrua som har skapt stort engasjement tidligere år.

Men, ikke så ille at det ikke er godt for noe - litt avhengig av hvem du spør. Politiet i Drammen har nemlig funnet ut at mange bilister ikke respekterer skiltingen på stedet og gjerne suser gjennom de 250 meterne med kollektivfelt uten å skifte fil. Politiet har derfor gjennomført flere kontroller som har ført til titusenvis av kroner til statskassa.

Powered by Labrador CMS