KREFTINGS GATE MANDAG ETTERMIDDAG: Her er vanligvis begge feltene fyllt med biler i kø. Nå er kapasiteten redusert med 50%.

Etablerte kollektivfelt i byens mest køutsatte gate:
- Dette har vi advart mot

Mange sperret øynene opp da Kreftings gate plutselig hadde blitt innsnevret til kollektivfelt mandag. Årsaken er at bussen skal slippe frem i rushtrafikken mens bybrua er stengt. Statens Vegvesen er skeptisk til effekten.

Publisert Sist oppdatert

STRØMSØ: BUSS OG TAXI står det med nymalte blokkbokstaver i asfalten før jernbaneundergangen på Grønland. Her blir Kreftings gate innsnevret til kollektivfelt frem til Konnerudgata.

Årsaken er at busstrafikken fra og med mandag måtte kjøre om Øvre Sund Bru, som følge av at arbeidene med riving av bybrua nå er iverksatt.

Som kjent er Kreftings gate retning sentrum fra Øvre Sund Bru en gedigen flaskehals og en av byens mest køutsatte strekninger i ettermiddagsrushet. Det vet også Brakar, som fryktet at strekningen ville lamme busstrafikken fullstendig, med blant annet linje 3 og 5 som byens mest trafikkerte linjer.

BYBRUA: Ble stengt mandag morgen.

Fylkeskommunen med siste ordet

En «infrastrukturgruppe» hvor både fylkeskommeunen, Drammen kommune, Brakar og Statens Vegvesen har deltatt, har vurdert hvilke konsekvenser den stengte bybrua får for transportavviklingen.

Det var i forbindelse med planlegging av trafikkomleggingen at tiltaket kom på bordet, og hvordan man skulle unngå at bussen havner i kø. Her er det fylkeskommunen som har siste ordet, ettersom Kreftings gate er en fylkesvei.

- Kollektivfeltet var et ønske fra Brakar, men det er for tidlig å trekke noen konklusjon om hvordan det går. Vi får se på de erfaringene vi gjør etter hvert, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar til DRM24.

- Du frykter ikke at dette kan føre til mer kø som også hindrer bussen?


- Foreløpig ikke. Generelt skulle vi hatt enda mer kollektivfelt i Drammen for å slippe bussen raskere frem, men dette er en god start, sier Sundfjord.

Vegvesenet advarer

Løsningen kan imidlertid fort vise seg å virke mot sin hensikt. Etter én dag er det for tidlig å trekke noe endelig konklusjon, men i utgangspunktet skulle kollektivfeltet blitt etablert lenger bort mot Øvre Sund Bru.

- Fordi det ikke lar seg gjøre å sette opp skiltportaler på strekningen måtte vi isteden henge opp skilter på selve jernbaneovergangen, hvilket var plan B. Poenget er at dette må være forståelig for trafikantene, forteller Erling Rustad i transportavdelingen i Statens Vegvesen til DRM24.

Det vil føre til et betydelig kortere kollektivfelt med innsnevring midt på strekningen, som igjen vil føre til mer kø fra all annen trafikk i begge feltene før innsnevringen.

- Vi har meldt vår bekymring og advart om at dette kan medføre at køene blir lengre tilbake mot Øvre Sund Bru og Bragernestunnelen, og spre seg videre ut i veisystemet og også forsinke pendlerbussene, sier Rustad.

Men fylkeskommunen stod på sitt og ville gjennomføre, og omleggingen har nå derfor status som forsøksprosjekt.

- Det er et prøvetiltak, og fylkeskommunen er derfor villige til å forkaste hele tiltaket dersom det går fra vondt til verre, sier Rustad.

Dermed gjenstår det å se om kollektivfeltet blir stående frem til bybrua er klar i 2025.

Powered by Labrador CMS