Sperret av tursti langs elva grunnet rasfare

Øvre Eiker kommune har stengt av området mellom OSO Hotwater og elven på Loesmoen grunnet fare for ras. Dette er et større område enn bare selve gangveien som ble stengt ved flommen i august.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: – Vi avventer at vannstanden skal synke ytterligere før det vil bli gjort flere geotekniske undersøkelser av området, sier tjenesteleder for vei og park i kommunen, Andreas Gillesen Birkeland.

Høstens store vannføring i Drammensvassdraget er årsaken, og kommunen har gjort undersøkelser som viser mulighet for erosjonsskapt utglidning (ras).

I samråd mellom kommunens egen ekspertise, ekstern kompetanse og NVE har kommunen landet på at det tryggeste er å stenge av området i sin helhet frem til ytterligere undersøkelser er foretatt.

– Vi beklager selvsagt ulempene det medfører at området er stengt av, men vi ber innbyggerne respektere avsperringene for egen sikkerhet, og ser frem til å igjen kunne åpne området når alt er avklart og sikkert, avslutter tjenesteleder.

Powered by Labrador CMS