Stadig flere forsinkelser og innstillinger på jernbanen

Utviklingen går fortsatt i helt feil retning, slår en rapport fra Riksrevisjonen fast. Hovedårsaken er feil på infrastrukturen.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: – Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR har lenge visst om utfordringene på jernbanen. De har fått mye penger for å sikre et godt togtilbod, men har ikke gjort det som trengs av vedlikehold og fornying. Konsekvensen er at vi står igjen med et dårligere togtilbud, uttaler riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

I tillegg til misfornøyde kunder koster forsinkelser og innstillinger samfunnet mye penger.

Hvert fjerde persontog og tredje godstog forsinket eller innstilt

Riksrevisjonen har regnet ut hvor mange tog som faktisk var i rute i perioden 2016 til 2023:

  • I 2023 var hvert fjerde persontog og hvert tredje godstog forsinket eller innstilt
  • Fjoråret ga det dårligste resultatet i hele perioden. Da var togene forsinket i totalt 37 000 timer – 12 000 flere enn i 2016.
  • Andelen forsinkelser og innstillinger har økt med rundt åtte prosentpoeng i perioden. Det gjelder både persontog og godstog.

– Det er rett og slett ikke holdbart at en så stor del av togene er forsinket eller innstilt. Det går utover hverdagen til folk. Det går utover næringslivet. Her må det tas grep raskt, hvis ikke kan flere komme til å velge bort toget, sier Schjøtt-Pedersen.

Den siste kundeundersøkelsen til Jernbanedirektoratet viser at de som reiser med tog, er mindre fornøyde enn før. Forsinkelser og innstillinger er en av hovedgrunnene, sier kundene.

Powered by Labrador CMS