PROTESTER: FAU og fortvilte foreldre i Stensethallèen barnehage i fjor vinter.

Statsforvalteren opphever barnehagevedtak: - Ugyldig

Montessori-barnehage ville ta over driften i Stensethalléen barnehage som ble nedlagt i fjor. Da fikk de avslag fra kommunen, men nå er vedtaket satt til side.

Publisert Sist oppdatert

KROKSTADELVA: Norlights Montessori barnehage fikk nei fra kommunen da de ville åpne drift i Stensethalleen barnehage som ble vedatt nedlagt til store protester i fjor.

Etter å ha påklaget avslaget fra kommunen om godkjenning og drifttilskudd i fjor høst, har Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet vedtaket.

- Kommunens vedtak mangler hjemmel og er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil, uttaler Statsforvalteren i sitt svarbrev. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Montessori-barnehagen har hatt drift på Landfalløya siden 2013, men ønsker å flytte driften da leiekontrakten utløper i år.

Kommunen begrunnet avslaget på samme bakgrunn som de valgte å legge ned den kommunale barnehagen i utgangspunktet:

- Nedgang i befolkningsvekst, synkende barnehagetall og overkapasitet på barnehageplasser over flere år, samt prinsipper for ny barnehagestruktur, skrev kommunen i avslaget.

Å flytte en barnehage innebærer ikke at barnehagen skal fratas driftstilskuddet, slår statsforvalteren fast.

- Norlights Montessori barnehage Drammen er i dag en del av kommunens totale barnehagetilbud og en flytting påvirker ikke kommunens totale barnehagetilbud. En flytting som ikke innebærer en økning i antall barnehageplasser, kan heller ikke etter vår oppfatning, bidra til overetablering, skriver Statsforvalteren.

Statsforvalteren sender derfor saken tilbake til kommunen for ny behandling. Lavrans Kierulf (Frp), medlem i Hovedutvalget for Oppvekst og Utdanning, tar imot nyheten med stor entusiasme.

- Dette er svært gledelig, og jeg håper at vi nå for trygghet og ro til å jobbe for at det blir barnehagedrift på permanent basis, sier Kierulf i en kommentar.

Powered by Labrador CMS