«Tillitsbruddet» i saken om nedleggelse av Fredholt og Gulskogen sykehjem blir bare større og større

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Mens Bystyret i Drammen kommune i forrige uke forgikk i det åpne rom med ditto interesse og referater avholdt også Formannskapet et møte.

Dette møtet ble kalt budsjettseminar. På dette møtet orienterte Rådmannen om den økonomiske situasjonen når det gjelder drift og investeringer i Drammen kommune så langt i år, og la frem forslag til nye bevilgninger som skal vedtas av bystyret i juni.

Møtet i Formannskapet var ikke et vedtaksmøte, og ble ikke streamet slik de politiske møtene i Drammen ellers blir. Om en av sakene rådmannen orienterte om ble forsøkt gjemt bort så godt som mulig skal være usagt, men på møtet ble det fra Rådmannens side lagt frem forslag «om å tilføre 15 millioner kroner i kompensasjon for drift av Gulskogen og Fredholt inntil alle pasientene er flyttet ut».

De to sykehjemmene for demente ble som kjent vedtatt nedlagt i fjor. Den gang argumenterte både rådmannen og flertallspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og SV sterkt for nedleggelsen fordi Drammen hadde så mange ledige plasser på andre sykehjem dit de demente beboerne på Fredholt og Gulskogen med letthet kunne flyttes. Den økonomiske innsparingen ville bli stor, hevdet Rådmannen og flertallspartiene. De hevdet også at flyttingen skulle skje med verdighet og uten problemer for pasienter og pårørende og ansatte.

Den økonomiske innsparingen, som var så viktig for både rådmannen og flertallspartiene, er vel ikke noe å skryte av nå

Vedtaket om nedleggelse ble gjort til store protester fra både pårørende, ansatte og folk med ekspertise på demenssykdom. Rådmannen og flertallspartiene argumenterte kun for nedleggelsene med økonomiske forhold og ikke en faglig begrunnelse. Nå ser vi altså resultatet.


Det var tydeligvis likevel ikke plasser nok ved andre sykehjem i Drammen som tilfredsstiller de lovnadene rådmannen og flertallspolitikerne kom med. Hvordan skal vi ellers tolke det faktum at en avdeling ved Fredholt fortsatt er i full drift over et år etter det første vedtaket om nedleggelse ble gjort, og at det nå må bevilges nye 15 millioner ekstra for å holde denne driften i gang ut året. Den økonomiske innsparingen, som var så viktig for både rådmannen og flertallspartiene, er vel ikke noe å skryte av nå.

Det hjelper ikke at overflyttingen til andre sykehjem for noen av de demente pasientene har gått bra, så lenge andre pårørende gir hjerteskjærende tilbakemeldinger om svikt og mangler i omsorgen av deres kjære på de nye stedene. Én negativ tilbakemelding er en for mye.

Det hjelper heller ikke for rådmannen og flertallspartiene å argumentere med at saken dro i langdrag fordi vedtaket to ganger ble anket til Statsforvalterne. Under begge ankesakene sa rådmannen at hun og hennes administrasjon arbeidet på normal måte videre med nedleggelsen. Det nytter heller ikke å komme drassende med at det ikke ble gjort vedtak om å bygge nytt sykehjem i Krokstadelva. Dette sykehjemmet, uansett om hvordan det blir bygd og hvor mye det vil koste, kommer ikke til stå ferdig før om flere år og har dermed ingen ting med flyttingen av de demente pasientene på Fredholt og Gulskogen å gjøre i dag eller i går.

Når vi i dag ser resultatet av vedtaket om å legge ned de to sykehjemmene for demente i Drammen, og den argumentasjonen rådmannen og flertallspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og SV, la på bordet, er det grunn til å spørre hvor stor troverdighet disse fire partiene har i et av de viktigste spørsmålene i drammenspolitikken i den kommende valgkampen, nemlig eldreomsorgen.

At de to småpartiene MDG og SV enkelt kan spille på sine særinteresser i valgkampen og dermed unngå den verste smellen, er mulig. Verre er det med de to store partiene Arbeiderpartiet og Høyre, og kanskje særlig Arbeiderpartiet. Hvordan de har tenkt å håndtere de mange spørsmålene, som vil komme om eldreomsorgen i Drammen i valgkampen, gjenstår å se.

Arbeiderpartiets eneste trøst er at Høyre også stemte for nedleggelse. I motsetning til Høyre er imidlertid Arbeiderpartiet inne i en sterk nedadgående trend og denne saken er derfor blitt mye vanskeligere å håndtere for partiet, enn det de så for seg da de gikk inn for nedleggelsene.

Saken er ikke egnet til å få mange av partiets kjernevelgere til å hoppe ned fra gjerdet, og tross alt stemme på partiet ved høstens valg. Det er grunn til å minne om det gamle ordtaket: Tillit bygges i millimeter og rives i meter.

Powered by Labrador CMS