MENINGER: Randi Eng og Geir Blom
Pensjonistpartiet Drammen

Vi er alvorlig bekymret!

MENINGER: Vi var flere som tidlig i prosessen gikk ut med klare advarsler om hva følgene av en nedleggelse av spesialinstitusjonene for personer med demens ville medføre.

Dette ble fulgt opp med flere leserinnlegg, hvor advarslene ble gjentatt. Vi advarte mot mangel på plasser, redsel for kompetanseflukt, samt lidelser for de pasientene som ble rammet. Vi advarte også om at de «nye» lokalene for korttidpasienter var lite egnet og vi var forundret over at kommunens plan om opprettelse av 14 nye korttidsplasser for personer med demens på Fredholt (hvilket da ga oss 28 spesialplasser for denne gruppen pasienter) plutselig ble skrotet og man stolt fremla en plan om at kommunen nå øker antallet korttidsplasser for personer med demens til 20??!!

Det er tragisk å se at vi fikk rett i vår bekymring. Fortsatt er det drift ved korttidsavdelingen på Fredholt slik at man fra kommunens side kan opprettholde et minimum av plasser for den stadig økende gruppen av pasienter med demens. Pasienter eller pårørende som trenger noen dagers avlastning for å kunne bo lenger hjemme, et prinsipp som bl.a. Fredholt har jobbet etter i over 20 år. Igjen blir vi noe forundret når kommunen plutselig nå legger frem tiltak og løsninger på «nye» boformer som de ansatte på Fredholt (og sikkert andre steder) har meldt behov for og etterlyst i alle disse 20 årene.

Det er viktig for oss å presisere at det resultatet vi ser i dag, er et klart symptom på dyrkning av en pågående systemsvikt og manglende kunnskap innen omsorgen for alle svake grupper. Vedtatt av kommunestyrets politiske flertall som ved dette tilfellet bestod av Høyre/Arbeiderpartiet/MDG og til slutt slang jammen SV seg på også, etter å ha blitt fremlagt et luftslott av en plan. Det er betegnende i denne prosessen at ingen av flertallspartiene tok seg tid til å prate med ansatte eller sette seg inn i realitetene bak de tallene som ble presentert.

Kommunestyrets politiske flertall tar avgjørelser uten konsekvensutredning - med øyne og hjerte godt planta i lommeboka, mens man gjør knefall for rådmannens forslag og i etterkant tar på seg hørselvern og skylapper. Det kalles vel på godt norsk å spare seg til fant.

Vi vil i fremtiden trenge flere og mer fleksible botilbud. Vi vil i fremtiden trenge noen flere hender - eller skal vi heller si varme hjerter. Vi vil i fremtiden trenge politikere som tør å jobbe for de innbyggerne som skal tre inn i siste fase av livet, uten at de eller deres pårørende skal føle seg som en belastning på den kommunale lommeboka.

Men akkurat nå trenger vi politikere som tar av skylapper og hørselvern og gjør en innsats for dagens svake, og samtidig tenker inn i fremtiden. Vi trenger politikere som er i takt med tiden vi lever i. Politikere som har så stor tiltro til tjenestemottakere, pårørende og ansatte at de tas med på råd (kunne jammen vært spart mye lidelse, penger og kompetanseflukt der). Rett og slett politikere som tør stige ned av sin høye hest og bli en del av den kommunen de er satt til å styre.

«I dag står flaggstangen naken» skrev Nordahl Grieg i diktet 17. mai 1940. Til dere som mente at korttidsplassene til personer med demens kunne utraderes og erstattes nesten over natta, kan det opplyses at også i år heises flagget med stolthet 17. mai på Fredholt. Dette med en visshet om at tjenestene som tilbys der, er en nødvendighet og fortsatt sparer kommunen for flere millioner årlig som følge av at pasienter kan bo lenger hjemme.

Politiske regnestykker på turnover av plasser gjennom naturlig avgang av pasientmassen, har mildt sagt vært en risikosport som flertallspartiene har mestret dårlig. Institusjonens kompetanse er nødvendig, og det er behov for korttidsplassene i fremtiden.

Vi må derfor bygge opp igjen det som nå er rasert til beste for kommunens innbyggere - nå og inn i fremtiden. Ingen drømmer om å bo i kommuner som ikke kan gi sine eldste innbyggere de tjenester de trenger.

Pensjonister, brukere, pårørende, alle dere som tenker med hjertet - det er nå det gjelder. La oss i fellesskap vinne kampen om verdighet og trygghet for de mest sårbare av oss. Stem Pensjonistpartiet Dammen!

Av
Randi Eng og Geir Blom
Pensjonistpartiet Drammen

Powered by Labrador CMS