MENINGER: Geir Blom, Gro-Lisbeth Prøis, Anniken Berge Pedersen, Pensjonistpartiet Drammen

La oss bygge et gledeshus for eldre

MENINGER: Det er med en viss grad av undring vi i Pensjonistpartiet Drammen har fulgt debatten i kommunestyret rundt mulig etablering av nytt omsorgsenter i Krokstadelva. Det brukes betegnelser som sykehjem og pleiehjem, man snakker om syke gamle som ikke kan ha glede av dagtilbud og andre aktiviteter, så å avsette arealer til dette er unødvendig.

Det er nesten så man kan få inntrykk av at deler av kommunestyret er av den antikvariske oppfatning at når tiden er inne for langtids eller korttidsplass i institusjon mister man samtidig evnen og lysten til å glede seg over livet.

Dette er så langt fra virkeligheten som man kan komme. Vi skal ikke bygge et gammeldags pleiehjem som er utrangert før det taes i bruk. Vi skal bygge et bo- og aktivitetssenter, et hus hvor det er plass til fest og moro. Et hus som har arealer hvor det kan danses og synges både alene og sammen med andre, hvor man kan møtes til en kopp kaffe enten man bor der eller vil treffe sine kjære eller andre likesinnede. Et hus som gir glede og energi til beboere, brukere og gjester og nærmiljøet. Rett og slett et gledeshus.

Dagens og fremtidens institusjoner består ikke av pasienter som er så syke at de ikke kan nyttiggjøre seg av kafé, tilstelninger eller en liten tur på husets pub. Vi har ved flere tilfeller sett gleden lyse når det serveres et lite glass portvin eller rødvin til kaffekoppen før klokken har passert 12 på formiddagen en hverdag. Gleden over å være litt uskikkelig forsvinner ikke ved økende alder eller sykdom.

Man må vel ikke bare like trekkspill fordi om alderskalenderen viser 70+

Og alle har vel sett innslaget på NRK hvor AC/DC rocker Bråta helse og aktivitetssenter. Det er faktisk ikke bare «Blåveispiken» som gjelder lenger.

Dagens langtidspasienter er vanlige mennesker med individuelle behov som har oppnådd en viss alder og fått en sykdom som gjør det vanskelig å bo i eget hjem og skal behandles deretter. Man må vel ikke bare like trekkspill fordi om alderskalenderen viser 70+.

Vi registrerer også administrasjonens påstander om at dag/kveldstilbud til hjemmeboende pasienter kan ivaretas i andre lokaler, og her er vi ved noe av det som bekymrer oss i Pensjonistpartiet Drammen mest. Når man i det ene øyeblikket gikk til det drastiske og i følge vår mening lite gjennomtenkte skrittet å legge ned Gulskogen Bo og Servicesenter, samt Fredholt Bo og Servicesenter og med det raserte store deler av kommunens kompetanse innen demensomsorgen. En kompetanse det vil ta flere år og bygge opp igjen.

Når nedleggelsen begrunnes med at institusjonene ble for små og dyre og drifte og i steden argumenterer for stordriftsfordelene man får ved å samle tjenestene på ett sted, for så i neste øyeblikk å predikere at man ikke lenger trenger å samle flere tjenestene for å få stordriftsfordelene med samling av tjenester ved bygging av ny institusjon. Det virker som man handler i panikk.

At man har et veikart som viser hvor man er og en statistikk som viser hvor man skal ende, mens punktene i mellom ikke har noen helhetlig plan. Alt er sikkert gjort med gode hensikter, men som ordtaket sier: Veien til helvete er brolagt med gode hensikter.

Dit må vi ikke komme. Det er ikke for sent å ta en samling i bånn og legge gode helhetlige planer om veien videre, for den veien blir tøff og trenger mye fagkunnskap inn i den politiske debatten. Vi må slutte å synse, mene og tro.

Nå må vi lytte til våre egne ansatte og stole på deres tilbakemeldinger slik de ansatte med flere av Pensjonistpartiet Drammens kandidater i spissen ba om i mai for et år siden. At andre partier har adoptert denne tankegangen i etterkant er jo bare flott, men veien fra ord til handling har lett for å bli lang når man mangler trening.

Pensjonistpartiet Drammen vil kjempe for at det nye bo og aktivitetssenteret (eller gledeshuset om du vil) skal ha:

  • Kafe/kjøkken med plass til fellesaktiviteter
  • Trygge uteområder med sansehave
  • Dag og kveldssenter som kan ivareta pasienter noen timer daglig og avlaste pårørende som har omsorgsoppgaver i eget hjem slik at muligheten til å bo hjemme hele livet opprettholdes
  • Bønnerom
  • Multireligiøst lokale/stillerom
  • Aktivitetsrom for lang og korttidspasienter
  • Tilretteleggelse for velferdsteknologi
  • Nok (ene)rom til å møte fremtidens utfordringer både langtidsplasser og korttidsplasser med tanke på å avlaste pårørende med omsorgsoppgaver i eget hjem.
  • Vi vil ha gleden og verdigheten tilbake i omsorgen.
  • Budsjettene må tilpasses behovene og ikke motsatt.

Det kommer til å bli krevende og det vil kreve harde prioriteringer i tiden fremover, men det er nå vi må handle. Om 5 år kan det være for sent. Generasjonen som trenger våre tjenester i dag er den samme generasjonen som ga oss det økonomiske grunnlaget vi høster av nå. Nå har vi muligheten til å være generasjonen som tok tak og la tilrette for god omsorg nå og inn i fremtiden og på den måten betaler tilbake litt av den gjelda vi har til generasjonen som bygde opp landet etter en mye tøffere tid enn den vi har foran oss.

Ja til en verdig eldreomsorg, respekt for individuelle behov, brukermedvirkning og livsglede. Stem Pensjonistpartiet ved kommunevalget.

Av

Geir Blom 4. kandidat Pensjonistpartiet Drammen
Gro-Lisbeth Prøis 7. kandidat Pensjonistpartiet Drammen
Anniken Berge Pedersen 22. kandidat Pensjonistpartiet Drammen

Powered by Labrador CMS