LOESMOEN: Utvidelse av vegen over Loesmoen mot flyplassen er i gang.

Anleggsstart i Eiker vil føre til trafikkforsinkelser

Denne uka har det vært anleggsstart på E134 Mjøndalen-Langebru. Arbeidene vil pågå i omlag halvannet år.

Publisert

EIKER: Strekningen som er 7,5 km ligger på E134 mellom Mjøndalen i Nedre Eiker kommune og Langebru i Øvre Eiker kommune.

Som bilist merker du det ved Kilen på Steinberg. Der pågår det forberedende arbeider langs fjellskjæringen ved jernbanebrua.

Her skal det jobbes intensivt i stengehelgen 23. til 26. august.

LES OGSÅ: Fire felt, midtdelere og veibelysning Mjøndalen-Langebru

Utvides

Langs vegen på Loesmoen har en startet gravearbeider der vegen skal utvides inn mot flyplassen.

På grunn av anleggsarbeidene har det også vært satt ut tung sikring langs deler av vegen der anleggsarbeidene allerede pågår.

På større strekninger er det skiltet ned til 70km/t, mens det forbi områdene med anleggsarbeid er skiltet ned til 50km/t.

LES OGSÅ: Tømmerterminal ved Juve krever ny Svelvikvei


LES OGSÅ:  Møttes på Mjøndalsbrua - begge nektet å rygge

Forsinkelser

Under hele anleggsperioden vil det bli nedsatt hastighet på vegen, noe som en må regne med kan gi en del trafikkforsinkelser.

Bakgrunnen for prosjektet er at strekningen har vært utsatt for møteulykker, og dagens ÅDT gjør at kravene for fysisk midtdeler slår inn.

Tiltaket med fysisk midtdeler er av forebyggende art, og vil forhindre nye ulykker og redusere antallet drepte og hardt skadde på strekningen.

Det er i dag etablert midtfelt på strekningen, men i reguleringsplanen legges det opp til å utvide eksisterende E134 med gjennomgående totalbredde på 13 meter.

Utvidelsen gjøres for å etablere plass til midtdeler og bredere vegskuldre.

LAVERE FART: Vegarbeider langs E134 fører nå til nedsatt fartsgrense. 
SPRENGNING: I uke 33 er det anleggsstart på E134 Mjøndalen-Langebru. Her bores det i fjellskjæring ved jernbanen for å gjøre klar til sprengning om halvannen uke.
Powered by Labrador CMS