Varsler tilbakekalling av 100 drosjeløyver

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Flere drosjeløyveholdere i Buskerud tilfredsstiller ikke regjeringens krav. Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet for drosjeløyver. Nå har fylkeskommunen sendt ut brev der de varsler tilbakekalling av 100 drosjeløyver i Buskerud.

– Begrunnelsen for tilbakekallingene er at løyvehaverne ikke har framskaffet økonomisk garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap for drosjevirksomheten, sier fylkesdirektør for samferdsel, Gro Ryghseter Solberg i en pressemelding.

Krav om at alle innehavere av drosjeløyve skal ha økonomisk garanti ble vedtatt av Stortinget 1. november 2022 med frist for iverksettelse 1. januar 2024.

– Bakgrunnen for innføringen av garantikravet er for å sikre en mer seriøs drosjenæring, sier samferdselsdirektøren i fylkeskommunen.

Alle løyvehavere er tidligere varslet gjennom tilsendt informasjonsskriv. I midten av februar ble de som ikke hadde ordnet garanti varslet om at drosjeløyve ville bli tilbakekalt om ikke garanti ble levert fylkeskommunen innen 15. mars.

I Buskerud er det 644 drosjeløyver, fordelt på 400 løyvehavere. Det er med andre ord rundt 20 prosent av løyvehaverne som får tilbakekalt sine løyver.

– Vi antar at en betydelig andel av løyvene som tilbakekalles ikke har vært i drift og at det er årsaken til at løyvehaverne ikke har ordnet garanti, avslutter samferdselsdirektør i Buskerud, Gro Ryghseter Solberg.

Powered by Labrador CMS