Vasshella: - Har fått mange henvendelser fra badelystne

Dammen er tappet ned for rehabilitering og vil av sikkerhetsmessige grunner ikke bli fylt opp igjen denne sommeren.

Publisert Sist oppdatert

SOLBERGELVA: Nå skal dammen rehabiliteres og det vil ikke være mulig å bade der i år. Etter rehabilitering vil det bli bedre tilrettelagt for bading, opplyser Drammen kommune.

- Kommunen har fått en del henvendelser fra badelystne innbyggere i Solbergelva som ønsker at Vasshella kan fylles opp slik at man får badet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å ikke fylle opp Vasshella i påvente av rehabilitering som starter opp i august. Dammen blir stengt for publikum i hele 2024, opplyser kommunen.

3D- utsnitt som viser dammen Vasshella etter rehabilitering.

Bekymret for sikkerheten

Kommunen har tidligere vært bekymret for sikkerheten til badegjestene ved Vasshella. Dammen er i utgangspunktet stengt for ferdsel, men det blir laget hull i gjerdene gang på gang. 

Kommunen har ikke klart å hindre bading fra dammen, og det er særlig hopping fra damhuset som er problematisk. For å unngå en ulykke, vil dammen derfor ikke fylles opp i år, opplyser kommunen.

Vasshella vil åpnes for badeglade innbyggere i 2025.

- Når dammen rehabiliteres, vil damhuset rives. Det blir tilrettelagt for bading på østsiden av dammen, ved at det felles inn trapp i en ny betongplate. Det vil også bli lagt til rette for bading fra dammen med stupebrett og mulighet for å komme seg trygt opp fra vannet. 

Om Vasshella

Dam Vasshella ble bygget i perioden 1912-1913 og var tidligere inntaksmagasin til drikkevannsforsyningen i Drammen. Dammen har en total lenge på 141 meter og en maksimal høyde på 7 meter.

Dammen skal rehabiliteres fordi den ikke tilfredsstiller damsikkerhetsforskriftens krav til stabilitet og flomavledningskapasitet.

Dammen vurderes som kulturminne. Det vil bli lagt vekt på å beholde det estetiske uttrykket av dammen i størst mulig grad.

Powered by Labrador CMS