MENINGER: Emilie Ovnerud og Tiril Røstad
Drammen & Omegn Unge Venstre

Å fjerne kompenserende avgifter er aldri løsningen

MENINGER: Fremskrittspartiets ungdom (FpU) i Drammen gikk tidligere ut mot økningen i kollektivprisene. Problemet er at måten de vil redusere den på ikke vil fungere.

Det er ingen tvil om at prisøkningen kan være en utfordring for mange, spesielt for de med lav inntekt. Men jeg tror at det er viktigere å se på hvorfor prisene har økt.

Ofte skyldes prisøkninger økte kostnader på områder som lønn til sjåfører, vedlikehold av busser og tog, investeringer i bedre infrastruktur, og ikke kun de samme utgiftene som alle andre.

I stedet for bare å kreve en senkning, mener vi at vi bør se på hvordan vi kan sikre en bærekraftig og tilgjengelig kollektivtransport for alle. Dette kan kun gjøres ved å øke pengene som gis til kollektivtransport, slik at selskapene har mer bidrag for fylkeskommunnen.

For det er nettopp her problemet ligger. Det er ikke politikerne i Drammen kommune som kan gjøre noe med budsjettene til kollektiv-anbudene, men fylkespolitikerne. For min del kan dette gjerne bli et kommunalt ansvarsområde, men det handler om å forholde seg til den ordningen vi har i dag. Og hvis en senking på kostnader i drivstoff hadde senket prisene, hvorfor er de ikke da rekordlave?

Mer enn noen gang benytter Brakar seg av elbusser, men kostnadene bare øker. Det er skuffende at FpU ikke greier å resonnere seg frem til dette. All kudos til FpU for å ønske å satse på mer kollektivtransport. Men tiltakene gir ikke mening for å nå målene våre.

Skal vi virkelig satse på kollektivtransport, er det andre løsninger som er viktigere. For eksempel kan man gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt, med flere avganger, bedre busser og mer finansiering over fylkesbudsjettet for å redusere prisene.

Vi i Venstre kommer alltid til å ønske at kollektivtransport skal være det billigste, raskeste og mest miljøvennlige vi har i dag. Derfor mener vi at det å fjerne drivstoffavgiftene ikke er løsningen på å senke prisene, tvert imot oppfordrer Brakar til å bruke flere dieselbusser. Om vi skal ha en reell prisendring, må fylkeskommunen betale mer. Å oppfordre til forurensning er aldri løsningen.

Av
Emilie Ovnerud og Tiril Røstad
Drammen & Omegn Unge Venstre

Powered by Labrador CMS