Utstyr benyttet i forbindelse med stengingen står utenfor garderobene.
Utstyr benyttet i forbindelse med stengingen står utenfor garderobene.

Avfeier dårlig renhold på Drammensbadet

Mens kakerlakkene florerer og badet har vært stengt i over en måned som følge av skadedyrbekjempelse, hagler det med anklager om for dårlige renholdsrutiner. Det avviser ledelsen ved Drammensbadet.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Drammensbadet har vært i hardt vær siden før sommeren, med nok en forsinket start på utebadet, og deretter frislipp av barn og unge i sommerferien som førte til ekstrem pågang og blant annet utfordringer med renholdet.

Over sommeren måtte badet holde stengt en periode som følge av renhold og nødvendige utbedringer, før badet i slutten av september igjen måtte stenge: Som følge av påviste kakerlakker.

Bekjempelsen av disse har tatt lenger tid enn først antatt, og badet må derfor holde stengt i minst fem uker. Skadedyrfirmaet Rentokil opplyser til DRM24 at situasjonen nå tilsier at man nærmer seg sluttfasen etter å ha registrert over 1.500 kakerlagger.

- Mye større problem enn forutsett

Litt av årsaken til at prosessen har tatt tid er at det ble oppdaget langt flere kakerlakker enn hva man hadde forutsett.

- Det viste seg raskt at det var et mye større omfang enn vi hadde sett for oss. Arnestedet er mellom flisene og gulvet i herregarderoben. Vi har lagt ut deteksjon over hele Drammensbadet, men ikke sett spor andre steder, og nå går vi inn i en fase for å sikre at det ikke er flere gjenlevende, sier distriktsansvarlig Alexander Jensen i Rentokil.

Ifølge Jensen er skadedyrene, som er nattaktive og kommer ut på jakt etter mat om natten, fjernet ved hjelp av gift og limfeller. Man har også fjernet all tilgang på vann i området.

- Kakerlakkene spiser giften og legger seg ned og dør på gulvet. Men en kakkerlakk kan legge hundrevis av egg så det blir fort ekstreme mengder, sier Jensen. 

Anklager badet for dårlig renhold

Geirr Kihle, kjent som skisprint-general og mangeårig styreleder i Konnerud IL, har vært daglig bruker av Drammensbadet i en årrekke. I tillegg til å være bruker, har han også tidligere vært daglig leder av det gamle Drammensbadet frem til det ble omorganisert som et kommunalt foretak på slutten av 70-tallet.

Kihle mener derfor å vite både ett og annet om renholdsrutiner og ikke minst hvordan dette har utviklet seg - og det i negativ retning, ifølge ham selv. Han er en av mange som mener forbedringspotensialet er stort.

- Det ikke på grunn av vedtaket om gratis inngang i sommer at dette har skjedd, men som følge av dårlig renhold over tid. Dette har det vært gitt tilbakemeldinger om lenge uten at noe skjer. Folk som er vant til å benytte andre badeanlegg og som kommer hit får sjokk over hvor dårlig standarden er, sier Kihle.

Han påpeker at man under corona-perioden måtte stenge badet som følge av bakterieoppblomstring i en periode med lite besøk, hvilket endte med at Drammensbadet innførte en permanent ordning med stengt tirsdag og torsdag formiddag for å utføre ekstra renhold da.

- Det i seg selv er en fallitterklæring. Det viser seg at man fortsatt ikke greier å holde badet rent. Tar man en tur på andre store badeanlegg som Røykenbadet eller Ankerskogen i Hamar vil man oppleve et helt annet renhold. Alle bemerker dette og sier det er stor forskjell, sier Kihle.

- Følger bransjestandard

Kihle avslutter med rette pekefingeren mot ledelsen som følge av stadig nye problemer og at det ikke skjer noen endring med renholdet.

- Jeg vil påstå at det er et ledelsesproblem. Ting blir ikke tatt tak i, og det er for slapt, sier Kihle.

- Hva konkret må gjøres annerledes?

- Det går på hyppighet og kvaliteten i det som gjøres. Man må være hardhendt for å få vekk møkka, sier Kihle.

Daglig leder Kristina Vinda avviser at de har et «stort renholdsproblem», og hevder at de har regelmessig dialog med kommunens avdeling for miljørettet helsevern og annen fagkyndig ekspertise med tanke på renhold.

- Det er daglig nullstilling (vask) av både tørre og våte overflater, og vi følger en bransjestandard med strenge rutiner og har konkrete oppgaver som tilhører ulike ansatte og vakter. Det føres renholdsskjema og vi har få avvik. Jeg har full tillit til at ansatte utfører oppgavene bra. Det kan naturligvis skje glipper innimellom, men vi setter alltid inn vikarer ved fravær og øker bemanningen ved ekstraoppgaver, sier Vinda sier Vinda.

- Hva er da årsaken til at såpass mange opplever Drammensbadet som mye dårligere enn andre sammenlignbare anlegg?

- Det er vanskelig å svare på. Den skitten som folk ser er kanskje grus og sokkelo og hår som løsner i dusjen, men det er ikke farlig. Den farlige skitten er bakterier, men vi skal selvsagt gjøre det vi kan for å holde det visuelt rent også, sier Vinda som påpeker at anlegget er 15 år gammelt.

LIGGER UBRUKT: De store bassengene ligger blikkstille midt på ettermiddagen, et tidspunkt det vanligvis syder av liv her.
LIGGER UBRUKT: De store bassengene ligger blikkstille midt på ettermiddagen, et tidspunkt det vanligvis syder av liv her.

Optimale kakerlakk-forhold

Når det gjelder invasjonen av kakerlakker får Vinda støtte fra Rentokil på at renholdet ikke årsaken til at man fikk kakerlakker i hus.

- Kakerlakker får man av to årsaker. Enten at dem blir flyttet inn med bager og sekker eller at de kommer med varelevering. Disse finnes ikke naturlig i norsk natur, sier Jensen hos Rentokil.

Han betegner også renhold på Drammensbadet som svært bra etter en inspeksjon dem gjorde før de startet arbeidet. Men at kakerlakkene naturligvis trives bedre dersom renholdet er dårlig.

- Da har de større tilgang på mat i form av blant annet hår og hudrester og såperester nede i sluk. Men et badeanlegg er optimale vekstforhold for kakerlakker i utgangspunktet, for her finner man både fuktighet og varme, sier Jensen.

Mener det er mye synsing

Ifølge Vinda fikk man klager på renholdet i sommer, men har ikke motatt noen klager etter sommeren. Hun sier også at renholdsrutinene evauleres årlig, og ellers etter behov eller ved klager og tilbakemeldinger.

- Noe av det vi har gjort annerledes er blant annet å slå av badstuene tidligere for vask, samt sette av tid til mer renhold med senere åpning tirsdag og torsdag.

- Var disse endringene et resultatet av at renholdet var for dårlig?

- Det er fordi vi har innsett at vi må gjøre ting enda bedre når vi har åpent så mye som vi har fra halv sju på morgenene til ni på kvelden. Vi er nødt for å vaske når det ikke er folk i anlegget, og det må gjøres på dagtid med mindre vi skal ha nattevakter. Hvordan besøkende opplever det kan også ha med hvor mange besøkende man har i løpet av en dag, hos oss opptil 1.000 gjester, sier Vinda.

Hun er også opptatt av å ha en «faktabasert diskusjon».

- Vi ønsker å gjøre det vi kan, og er tilhengere av åpenhet og ta de riktige valgene. Men alt som man kan lese i kommentarfelt og aviser er nok ofte ikke helt faktabasert, sier Vinda.

Ønsker ikke nytt «frislipp»

Mandag over helga skal Drammensbadet ha styremøte for å vurdere situasjonen videre med tanke på åpning og andre relevante spørsmål etter stengingen. Ifølge Vinda vil man derfor kunne si mer etter dette tidspunktet.

Uavhengig av renholdsrutiner og kakerlakker, er hun imidlertid klar på at hun ikke ønsker et nytt frislipp på Drammensbadet slik det ble gjort denne sommeren.

- Det var utfordrende fordi vi fikk for kort frist, og måtte bruke de to første ukene på prøving og feiling. Vi måtte ha dialog med politiet og sette inn sikkerhetsvakter, samt øke bemanningen i alle avdelinger. Selv om jeg støtter intensjonen, vil vi gjerne være med på en tidligere dialog for å finne andre løsninger som kan være mer funksjonelle for alle parter.

Som følge av den lange stengeperioden i høst, er det en rekke klassetrinn i drammensskolen som går glipp av lovpålagt svømmeopplæring. Ifølge Vinda vil man forsøke å finne løsninger som kan bøte på skaden.

- Vi er i dialog med skolene om at vi har stengt, og vil forsøke å finne løsninger som for eksempel å kjøre parallelle øker. Vi skal gjøre det vi kan for at barna får den svømmeopplæringen de skal ha, sier Vinda.

Powered by Labrador CMS