FORSINKET: Utebadet har vært preget av sen åpning flere år på rad. Drammens viktige tilbud for folkehelsa vil nå måtte holde stengt i minst en måned i høst etter store ekstrautgifter i sommer.
FORSINKET: Utebadet har vært preget av sen åpning flere år på rad. Drammens viktige tilbud for folkehelsa vil nå måtte holde stengt i minst en måned i høst etter store ekstrautgifter i sommer.

En økonomisk- og politisk skandale

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: SKANDALE, med store bokstaver er den eneste karakteristikken, som er riktig å bruke når vi nå ser det endelige resultatene av det vedtaket det daværende flertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, i kommunestyret i Drammen gjorde før sommeren, om gratis inngang for alle under 18 år på Drammensbadet.

SKANDALEN ligger selvfølgelig ikke i det at en del barn, som ellers ikke hadde fått muligheten til å besøke badet, fikk anledning til det. SKANDALEN ligger i hvordan det daværende politiske flertallet i Drammen, helt overså de meget store følgekostnadene et slik vedtak ville få.

Helt uten utredninger om økonomi, bemanning og andre administrative forhold, som kommer på gjennom en sterk økning i besøkstallet, ble alle forsiktige innsigelser feid av banen. Følelsene fikk fritt spillerom. Hvilken «ansvarlig politiker» vil bli stemplet som ikke å ta de vanskeligstilte familiene og deres barn i forsvar?

Fingeren ble satt i været og kostnadene ble beregnet til 3,5 millioner kroner. De endelige økonomiske resultatene av vedtaket foreligger nå. 7,8 millioner kroner er dette beregnet til. Altså 4,3 millioner mer enn beregnet.

Tar vi med det arbeidet, som for tiden pågår på badet for å fjerne kakerlakker (trolig et resultat av dårligere renhold ved sterk økning i besøket), og derav manglende inntekter på ca. 4 millioner kroner, som følge av at badet blir stengt i en måned i høst, er utgiftene eller mangel på inntekter ved Drammensbadet som følge av vedtaket om gratis adgang til alle under 18 år, nærmere 12 millioner kroner. Alt dette bygger på kommunedirektørens/ Drammensbadets egne tall.

I en kommune som fra før av har en meget vanskelig økonomisk situasjon, er de tallene vi snakker om i forbindelse med det ulykksalige vedtaket om gratis adgang til alle under 18 år på Drammensbadet, ikke bare noe man kan feie under teppet. Noen andre områder kommer opplagt til å lide på grunn av det lite gjennomtenkte vedtaket, som ble gjort av flertallet før sommeren.

Ingen, hverken fra ledelsen ved Drammensbadet eller fra de daværende flertallspolitikerne, kan fortelle oss om det var den tiltenkte målgruppen (altså barn fra fattige familier i Drammen) som benyttet seg av gratistilbudet, eller om det økte besøkstallet kom gjennom barn og ungdom fra andre steder på Østlandet som hadde hatt råd til å betale inngangsbilletten selv?

I tillegg er det ingen, som snakker om alle de elevene i barneskolene i Drammen, som i høst skulle hatt svømmeundervisning på Drammensbadet, men som nå ikke får denne opplæringen fordi badet må være stengt en hel måned. Jeg hører ikke noen av de daværende flertallspolitikerne nå snakke om viktigheten av svømmeopplæring

Jeg velger igjen å sitere kommunens nye ordfører Kjell Arne Hermansens ord om at «Trygg styring» er det viktigste for det nye flertallet.

Vedtaket fra det daværende flertallet i Drammen kommunestyre, som åpnet for gratis inngang på Drammenbadet for alle under 18 år, er etter min mening et vedtak så langt unna det som kan kalles «Trygg styring» som det er mulig å komme, til tross for alle mulige gode hensikter.

For meg er 12 millioner kroner i økte utgifter/manglende inntekter, og bortfall av svømmeundervisning for hele klassetrinn i barneskolene i Drammen, mer enn nok til å kalle vedtaket fra i sommer for en skandale.

Likevel er det ingen fra det daværende politiske flertallet som tar selvkritikk. Det sier vel sitt om hvilke fravær av «trygg styring» vi har vært vitne til i Drammen i de siste fire årene.

Powered by Labrador CMS