Undersøkelse: Bedriftene har mistet tiltro til politikerne

Småbedriftene opplever at politikerne ikke forstår alvoret i deres situasjon og har mistet troen på at de vil få hjelp som er nødvendig for å komme seg gjennom krisen, mener SMB Norge.

Publisert Sist oppdatert

NORGE/DRAMMEN: Samtidig øker frykten for konkurs etter de siste nedstengningene. Det går frem av en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemmer, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

På vei inn i en ny tung periode med dramatiske nedstengninger av samfunnet er tilliten til politikerne lav blant landets små og mellomstore bedrifter.

En ny undersøkelse viser at 2 av 3 bedrifter ikke tror de vil få god nok hjelp fra politikerne gjennom krisen.

Undersøkelsen ble gjort i perioden 8-10 desember og totalt var det 430 bedrifter som svarte.

- Altfor mange faller mellom to stoler

SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman, tror ikke tiltakene som regjeringen lanserte tirsdag morgen har endret bildet nevneverdig.

- Det er positivt at Regjeringen kommer med den pakken som ble lansert i dag, men bedriftene baserer seg på erfaringer fra forrige nedstengning og da var det altfor mange av de små som falt mellom to stoler. Mange føler seg nå helt overlatt til seg selv i denne krisen, og det gjør åpenbart at konkursfrykten øker, sier Rytman.

- Dette gjelder ikke minst for restaurant- og serveringsbransjen som nok en gang er de største taperne etter at julebord ble kansellert og skjenkestopp innført i går, legger han til.

Likviditet

Bedriftenes største utfordringer nå er kortsiktig likviditet og kampen for å beholde ansatte på jobb. Over halvparten av bedriftene har allerede utfordringer med likviditeten som følge av en langvarig pandemi.

- Vi ser at det først og fremst er utfordringer med å innfri myndighetenes pålagte skatter og avgifter som skaper problemer. Selv om man nå åpner opp for å utsette dette ytterligere så vet vi fra erfaring at det er en lite gunstig løsning, både ved at man skyver store kostnader foran seg og ikke minst fordi staten krever skyhøy rente ved slike utsettelser, konstaterer Rytman.

Undersøkelsen viser at 22 prosent av bedriftene vurderte å permittere ansatte etter signalene som kom forrige uke. Med de siste innstrammingene tyder mye på at tallet har økt, sier Rytman.

- Nå haster det med å få på plass detaljene i lønnsstøtteordningen, slik at bedriftene får vite hva de skal forholde seg til. Akkurat nå råder det stor usikkerhet, og det er helt ødeleggende, understreker Rytman.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:

Frykter for konsekvensene:

• Nærmere 2 av 3 medlemsbedrifter, 63 prosent, frykter for konsekvensene av de nye innstrammingene pga. Omikron-varianten.

• Bedriftene mener at restriksjoner på antall personer samlet er mest negativt (21% svarer dette).

• Nesten 1 av 5 bedrifter (18%) har underskudd per i dag, mens 4 av 10 i tillegg svarer at de vil gå med underskudd innen 3 måneder.

• Så mange som hver fjerde bedrift (26%) svarer at de ser en reell fare for konkurs hvis ikke situasjonen bedrer seg.

• Hele 4 av 10 bedrifter har opplevd høyere sykefravær enn normalt denne høsten, og 13 prosent svarer en stor økning i sykefraværet.

Manglende tillitt til politikerne:

• Det er urovekkende at hele 2 av 3 SMB-bedrifter (67%) ikke er trygge på at regjeringen utformer økonomiske støtteordninger som er gode nok til å hjelpe bedriften ved en ny nedstengning.

• Nærmere 3 av 4 bedrifter (73%) svarer at Regjeringen ikke forstår utfordringene til små og mellomstore bedrifter. Kun 1 av 10 bedrifter svarer at de forstår (9%).

• 2 av 3 bedrifter (66%) stoler ikke på at kommunen organiserer en støtte- eller kompensasjonsordning for bedriftene. Kun 13% stoler på kommunens kapasitet.

• Fra november-undersøkelsen: Halvparten av våre bedrifter (49%) mener det ikke er tilstrekkelig informasjon om lokale tiltak eller støtteordninger i sin region.

Økte permitteringer og dårlig likviditet:


• Over halvparten av bedriftene (55%) opplever utfordringer med likviditeten som følge av en langvarig pandemi. 1 av 4 bedrifter (26%) svarer utfordringer i «stor grad».

• Mer enn hver fjerde bedrift (27%) ser store utfordringer med å innfri myndighetspålagte skatter og avgifter.

• Hele 22 prosent av bedriftene har vurdert å permittere ansatte etter de siste innstrammingene fra Regjeringen. I tillegg er 15 prosent usikre på nye permitteringer.

• Av bedriftene som har vurdert permitteringer, så signaliserer hele 49 prosent at det vil gjelde for over halvparten av de ansatte i bedriften.

• 1 av 7 bedrifter svarer at de får lavere omsetning ved at mange julebord avlyses. Hele 1 av 10 bedrifter (9%) svarer «klart lavere omsetning».

• For 6 av 10 SMB’er er ikke hjemmekontor mulig i deres bransje. For bedrifter hvor det er mulig; svarer halvparten at hjemmekontor er negativt for driften.

Tiltak: Bedriftene vil ha lønnsstøtte og lavere kostnad for økt sykefravær:


• På spørsmål om hvilken type støtte er viktigst for din bedrift fremover, svarer klart flest bedrifter, eller 42 prosent, «tiltak som gir direkte lønnsstøtte for å holde folk i jobb»

• Videre svarer 34 prosent at «tiltak som gjør at sykefraværet koster oss mindre» er viktigst som støtte fremover. Deretter følger 23 prosent på «tiltak som gjør det billigere å permittere ansatte». Svake fremtidsutsikter for små og mellomstore bedrifter:

• 1 av 3 bedrifter (31%) tror at 2022 blir dårligere enn 2021 i økonomisk forstand.

• Hele 55 prosent svarer omtrent likt, mens kun 14 prosent av bedriftene svarer bedre.

Om bedriftene i undersøkelsen:

Av de 387 svarene er ca. 65% aksjeselskap og 35% enkeltmannsforetak. Det er flest svar fra Østlandet 41%, Oslo 21%, Vestlandet 19% og Midt- og Nord-Norge med 15% samlet.

Undersøkelsen ble gjennomført blant SMB Norges medlemmer i perioden 8-10 desember. 430 bedrifter fra hele landet svarte på undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS