Avvikler innreisekarantene og smittekarantene for nærkontakter

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar, opplyser regjeringen i en pressemelding mandag kveld.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forskriftendringen gjelder uavhengig av vaksinestatus.

Slik blir reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

– Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier Kjerkol.

Behovet for tester

Det samlede behovet for selvtester vil øke som følge av denne endringen, og på grunn av kraftig økning i antall smittede.

– Med det store behovet for selvtester framover, vil det kunne bli behov for endringer i anbefalt prioritering for bruk av selvtester, slik at de får størst effekt mot smittespredning i samfunnet. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om prioritering av tester for kommuner, disse vil bli kommunisert ut til kommunene. Jeg har også bedt om at Helsedirektoratet starter en anskaffelsesprosess av flere selvtester, sier Kjerkol.

Gratis tester

Den 13. januar varslet Regjeringen at smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skulle erstattes med daglig testing når kommunene hadde på plass nok selvtester og et system for utlevering.

Kommunene har fått beskjed om å være klare til 26. januar med dette. Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen.

– Flere kommuner har ikke fått så mange tester som forespeilet på grunn av forsinkede leveranser til landet. Samtidig er det mange kommuner som melder at de både er klare for og har et sterkt behov for å gå over til et testregime som erstatning for karantene. Sammen med tydelige råd om prioriteringer for bruk av selvtester og endrede anbefalinger om bruk av PCR-tester, og nyanskaffelse av flere selvtester, mener jeg at dette gir et godt grunnlag for å iverksette foreslåtte endringer straks, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar.

Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Avvikler innreisekarantene

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022, opplyser regjeringen i en pressemelding mandag kveld.

I dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene. (Innreisekarantenen på 10 døgn kan likevel avsluttes med negativ test tatt tidligst tre døgn etter ankomst),.

FHI viser til at reisende "uten koronasertifikat" utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene. Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt.

Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge. Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Det er viktig å minne om at de som reiser inn må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test. De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

– En viktig årsak til at jeg mener vi nå bør oppheve kravet om innreisekarantene er behovet for å se smitte- og innreisekarantene i sammenheng. Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er allerede avviklet. Fra 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være mulig å erstatte med daglig testing, sier Kjerkol.

Innreisekarantene kan gjeninnføres dersom smittesituasjonen skulle endre seg eller det skulle komme en ny virusvariant som krever strengere tiltak.

Regjeringen vil komme tilbake med en samlet vurdering av alle innreisetiltak, herunder bl.a. testkrav på grensen, i begynnelsen av februar.

Powered by Labrador CMS