MENINGER: Tony Burner
1. kandidat for Drammen SV

En internasjonal kvinnekamp

MENINGER: Etter ett år med krig i Europa, en høst med opprør for kvinners rettigheter i Iran og en pandemi hvor kvinnedominerte yrker har måttet dra lasset, er kvinnedagen viktigere enn noen gang, også i et internasjonalt perspektiv.

Krigen i Ukraina ble et sjokk for hele Europa. Ukrainske kvinner og barn måtte over natta strømme over grensa til nabolandene i flukt fra Russlands aggresjon. De måtte forlate hjemmene sine med en uvisshet om de noen gang igjen ville se sin mann, far, bror, svigerbror.

Noen av disse har kommet til oss i Drammen. La oss ta godt imot disse kvinnene og jentene i våre nabolag.

Krig og konflikt skaper flere utfordringer for kvinner. Overgrep og seksuell vold har blitt et virkemiddel i krig som går utover kvinner. Sexslaveri, overgrep på flyktningmottak og vold i nære relasjoner er eksempler vi ser altfor ofte. Kvinner på flukt har også en løsere tilknytning til arbeidslivet, og blir sparka ut av arbeidslivet langt raskere enn menn når krigen også går utover økonomi.

Kvinneperspektivet og makt blir enda tydeligere i konflikter som vi har sett i Iran de siste månedene.

Etter at iransk-kurdiske Mahsa Amini (22) døde i politiets varetekt i september, vekka det en motstand – ikke bare hos iranske kvinner – men alle lag av befolkninga, som vi sjeldent har sett tidligere. Kampen handler om kvinner som ønsker å ytre seg som de vil, kle seg som de vil og ha friheten til å være den de vil, og de gir seg ikke.

Men demonstrasjonene har blitt møtt med voldsomme reaksjoner fra det iranske regimet. Demonstranter er drept, fengsla, torturert og dømt til døden.

Kontrasten er stor til vårt flotte og rimelig likestilte land!

Men også her er det fortsatt skjevheter som må rettes opp. Det gjelder helt opplagte ting som vold i nære relasjoner og seksuell trakassering i bl.a. Forsvaret.

Det gjelder også andre områder som faktisk er fort gjort å sette inn tiltak som virker. Ett eksempel er ufrivillig deltid. Små brøkstillinger som er utbredt i kvinnedominerte yrker gir ikke grunnlag for boliglån og økonomisk uavhengighet. Rett til hele faste stillinger er ett tiltak for å få ned bruken av ufrivillig deltid. Her kunne Drammen gått foran som et godt eksempel for resten av Norge.

Kjære alle på den internasjonale kvinnedagen: Gratulerer med alt som er oppnådd og til lykke med alt som gjenstår!

Av
Tony Burner
kommunestyrerepresentant og 1. kandidat for Drammen SV

Powered by Labrador CMS