MENINGER: Terje N. Jørgensen
Kommunestyrekandidat Drammen FrP

En kommune også for de som vil ha egen hage

MENINGER: Drammen Venstre har 10. mars et tilsvar til Joachim Hansens innspill om Tollbukaia/Tangenkaia. Her hopper nok Venstre en smule bukk over helheten i Drammen FrP's ønsker for byen.

Påstanden «Frp skriver at blokker i byen er det som skaper press på infrastruktur, og de mener store boligfelt langs dalsidene ikke gjør det.» er ellers fri dikting og får stå for Drammen Venstres regning.

Blant annet ønsker vi fortsatt, trettito år etter at vår daværende varaordfører Hroar Hansen lanserte forslaget, en omlegging av E134 til Bragernesåsen.

Dette vil sterkt senke presset på et overbelastet Bangeløkkakryss og forkorte kjøretiden gjennom byen, med mindre forurensing som resultat.

Vi ønsker også barnehager ut over de eksisterende i nærhet til eksempelvis det nylig vedtatte boligområdet under 800-meter'n, et område Nedre Eiker kommune først lanserte under daværende ordfører Bye for tyve år siden.

I forbindelse med disse er et av våre forslag å tilrettelegge for pendlerparkering, slik at eksisterende og eventuelle fremtidige busslinjer kan benyttes på reisen videre til jobb, kanskje gjennom Lang Hansen, fremfor med egen bil.

En gulrot, ikke en pisk, for de som kan bruke slik transport.

Vi stiller oss sterkt kritiske til å i det hele tatt tenke tanken å plassere boliger på Bangeløkka tett inntil E18, som gjennom flere år har figurert med rødmerking på Miljødirektoratets forurensingskart.

For hva er i det hele tatt bra med å sitte i utearealer med barnevognen eller ta frokosten på balkongen akkurat i det området som er hyppigst beskrevet i bompenge- og piggdekkavgiftstilhengernes stadige utspill?

Vi stiller oss slett ikke i veien for enhver utbygging i sentrum som innlegget til Drammen Venstre kan leses, men ønsker ikke få tre Drammensdaler der det i dag er en. De to nye dalene da bak vegger av høyblokker som skjermer elven og åsene fra bakenforliggende eksisterende og fremtidig bebyggelse i nærhet til trafikknutepunktene.

De siste næringsområdene i byen er snart overtatt av leiligheter til 80 – 100 000 kroner kvadratmeteren og næringene flytter til nabokommunene. Det er svært lite fornuftig med tanke på jobbpendling.

Det er flere forslag som vil lanseres frem mot valget i år, men forskjellen er at FrP vil la barnefamilier selv velge hvor de ønsker å slå seg ned, fremfor å mure byen inne bak bomringer, mure de eksisterende boligstrøkene ute og fremtvinge all boligbygging til der europaveiene møtes.

Av
Terje N. Jørgensen
kommunestyrekandidat
Drammen FrP

Powered by Labrador CMS