Fylkesordfører: – Vi flagger med Pride-flagget

Fylkesordfører i Buskerud, Tore Opdal Hansen (H), lover at det flagges utenfor fylkeshuset 29. juni og 17. august.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Fylkestingsrepresentant Magnus Weggesrud (Sp) stilte onsdag 19. juni fylkesordføreren et spørsmål (interpellasjon) om Pride-flagging utenfor fylkeshuset.

– Vil fylkesordfører ta initiativ til at det kan flagges med Pride-flagg på fylkeskommunens flaggstenger utenfor fylkeshuset i fylkets hovedstad Drammen, for eksempel 29. juni (store nasjonale Pride-paraden i Oslo) og under Drammen Pride 16. – 18. august, på tross av at vi ikke har et vedtatt flaggreglement?

Weggesrud viste til at juni er den internasjonale Pride-måneden. Over hele landet markeres dette med både små og store arrangementer, med Pride-paraden i Oslo som det nasjonale høydepunktet. Gjennom året er det også ulike Pride-markeringer rundt omkring i Buskerud, i både by og bygd.

– Som fylkesordfører registrerer jeg et stort engasjement rundt markering av Pride i alle kommuner og fylkeskommuner og i samfunnet for øvrig, sier Tore Opdal Hansen (H).

– Dette engasjementet velger jeg å se positivt på, for det handler om hvordan vi kan markere, feire og jobbe for et inkluderende og mangfoldig samfunn, fortsetter han.

Fylkeskommunedirektøren har varslet at fylkestinget i Buskerud får en egen flaggreglementsak til behandling 28. august.

– Jeg mener vi gjør klokt i å få utredet og fatte en politisk beslutning for å få varige gode retningslinjer for flagging. Likeledes at myndigheten til å flagge, utover flagglovens regler, vil bli foreslått lagt til politisk nivå.

– Inntil vi har fått denne saken på vårt bord, er min tilnærming at vi flagger 29. juni, som er den nasjonale dagen og at vi flagger 17. august som er Pride-dagen i Drammen, avslutter fylkesordfører Tore Opdal Hansen. 

Powered by Labrador CMS