Helgheim har startet underskriftsaksjon mot bønnerop

Frp-toppen har startet aksjon via egen facebookside for å samle underskrifter mot bønnerop etter moské-utspillet fra Fjell.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: SIGNER, LIK OG DEL!, skriver Helgheim om aksjonen til sine 18.000 facebookfølgere.

- Dersom du ikke ønsker at norske nabolag skal preges av muslimske bønnerop, må du signere og dele dette oppropet! Flertallet av politikerene er svært veike i slike spørsmål og trenger klare og tydelige signaler fra innbyggerne, uttaler Frp's innvandringspolitiske talsmann og stortingsprepresentant.

På bare en kort stund torsdag har han fått over 1.000 signeringer på aksjonen.

- Nå har en muslimsk menighet i Drammen bestemt at de vil starte med bønnerop. Det er all grunn til å tro at flere vil følge etter dersom noen først begynner.


- Når tilhengerne av bønnerop forsøker å bagatellisere dette ved å si at det er to minutter hver fredag, så er det ingen grunn til å tro på det. Tillater vi først to minutter hver fredag, så blir kravet raskt to minutter hver dag og deretter to minutter fem ganger om dagen slik muslimsk lov egentlig sier. Det er ikke lenge siden de fleste muslimske trossamfunn mente bønnerop var uaktuelt i Norge, skriver Helgheim i oppropet.

Peker på integreringsproblemer

Helgheim mener at en slik praksis vil etter hvert sørge for rene innvandrerbydeler, og at en segregering i samfunnet vil skyte fart.

- I områder der de fleste moskéer er, bor det også flest innvandrere. Det har lenge vært et problem at kun innvandrere flytter til slike områder, mens nordmenn flytter ut. Dette er trolig fordi nordmenn stadig føler seg mer fremmed i egen by når majoriteten har innvandrerbakgrunn. De fleste er enig i at en slik utvikling er uheldig. Dersom slike nabolag i tillegg skal preges av muslimske bønnerop på et fremmed språk, vil denne segregeringen skyte ytterligere fart. Vi vil enda mindre atraktivt for andre enn innvandrere å bo slike steder og vi vil enda raskere få rene innvandrerbydeler. Slik segregering er det motsatte av integrering og vil være svært skadelig, skriver Helgheim.

- Politisk spørsmål

Frp-toppen fra Drammen mener religionsfriheten ikke har noe med saken å gjøre.

- Påstander om at vi er nødt til å akseptere gjallende bønnerop i byer og nabolag på grunn av religionsfrihet, er helt feil! Religionsfriheten gir deg rett til å tro hva du vil og praktisere din religion, men ikke til å gjøre hva du vil. Det er selvsagt fortsatt slik at praktiseringen av noens religion ikke skal gå utover andres friheter og rettigheter. Religionsfrihet betyr også at vår rett til å ikke bli påtvinget en fremmed religion i form av støyende og forkynnende bønnerop i vårt nabolag, skal ivaretas. Det finnes ingenting som tilsier at religionspraktisering fritt kan krenke og sjenere utenforstående eller bryte andres friheter og rettigheter.


- Det er et rent politisk spørsmål om man skal tillate bønnerop fra moskeer i Norge og de undertegnede i denne kampanjen krever at politikerne sier nei til bønnerop i Norge, skriver Helgheim.

Powered by Labrador CMS