NEDLAGT TIL STORE PROTESTER: Konnerud barnehage.
NEDLAGT TIL STORE PROTESTER: Konnerud barnehage.

Ja, hvorfor vil dere ikke høre på innbyggerne, Ekle Lund?

Jeg undrer meg om Herman Ekle Lund faktisk ønsker så tett medvirkning som han påstår, skriver innsenderen med henvisning til barnehage-nedleggelsene i Drammen.

MENINGER: –Hvorfor vil vi ikke høre på innbyggerne i kommunen vår, spør Venstres gruppeleder Herman Ekle Lund i en kronikk i DRM24. Det lurer jeg også på. Jeg er langt på vei enig i det Ekle Lund skriver, MEN jeg biter meg merke i et av hans eksempler der det er «glemt å høre på innbyggerne», jeg siterer:

«Den famøse barnehagenedleggelsessaken i 2021/2022, som til slutt krevde over ett års utsettelse for å få til et tilfredsstillende opplegg for medvirkning.»


Ja, den krevde utsettelse for at partene skulle få uttale seg. Men ordet tilfredsstillende er langt fra riktig, etter mitt syn. Jeg minner Ekle Lund på at innbyggerne verken ble hørt eller fikk en faktisk medvirkning.

I 2021 kom første forslag om nedleggelse av barnehagene Langløkka (som krever total ombygging), Konnerud og Marienlyst. Innbyggerne mobiliserte krefter, og nedleggelsene ble stoppet med lovnader fra Cathrin Janøy og Victoria Øverland i en politisk podkast at ingen barnehager skal legges ned.

Så blir seks prinsipper for barnehagestruktur utformet (meget mangelfulle, mener nå jeg), før Rådmannen ved Thomas Larsen Sola på nytt foreslår tre barnehager lagt ned. Fortsatt Marienlyst og Konnerud, men nå er kostnadsfulle Langløkka byttet ut med Stensethalleén barnehage. Problemet i runde to, med barnehageprinsippene, er like fullt det samme som i runde én, innbyggerne ble ikke hørt og frister for uttalelser var altfor korte.

FAU-ene skulle uttale seg om prinsippene ved å fylle ut sine kommentarer i Forms.

Nærutvalgene skulle også si sitt. I dokumenter 9.12-21 er det mye som går igjen i uttalelsene. Blant annet for korte frister til å gi gode uttalelser. For Nærutvalg 2 var fristene såpass korte at de ikke engang rakk å sette seg inn i prinsippene, slik at de kunne gi en fornuftig uttalelse. Videre er uttalelsene ganske samstemt: Ikke ønskelig med nedskalering, ikke ønskelig med store enheter og at prinsippene sier lite om kvalitet og innhold, og mer om økonomi og størrelser. For å trekke frem noen uttalelser fra Nærutvalg og FAU:

- Prinsippene bør ha barnas velferd i fokus når det er snakk om nedskalering.
- 6-16 pedagoger i en bhg er et altfor høyt tak. Tallet må ned.
- Dokumentet kom for seint, samt Forms. Foreldrene har ikke hatt tid til å ta det opp i foreldregruppen og FAU.
- ... Ved å kutte ut driften ved de mest vedlikeholdskrevende barnehagene spares driftskostnader, samt utgifter til vedlikehold/renovering og oppgradering. Som eks. oppgraderes i Langløkka i dag for 20 millioner kroner.


Så vil jeg ta med noen uttalelser fra fagfolket, etter deres møte 22.11.-21:

Utdanningsforbundet oppfordret til vide nok tidsfrister for å sikre god medvirkningsprosess, samt at forbundet opplevde at det var flere ting i saken som ikke var godt nok belyst.

Fagforbundet sier i sine uttalelser at de ikke forstår hvordan større barnehager er mer robust for fravær. Videre undrer de seg hvor barnas beste-prinsippet er i saken. Jeg siterer fra uttalelsen: Forsvinner dette prinsippet i generelle prinsipper, innsparinger, kalkyler og mer eller mindre «gode analyser». Fagforbundet stiller seg med dette negative til dette forslaget til Barnehagestruktur.

Om du, Ekle Lund, som var langt i spissen for nedleggelsene ikke husker dette, så finner du uttalelsene her.

Prinsippene ble vedtatt uten større endringer 9. desember. 26. januar ble Marienlyst, Konnerud og Stensethalléen foreslått nedlagt. Til massive protester. Både fordi foreldre ikke vil legge ned sin barnehage, men også fordi saken ikke er godt nok utredet og brukermedvirkning var ikke-eksisterende.

Uttalelser kom, ja, men hvor er medvirkningen? For å ikke snakke om at det ikke har vært en eneste politiker som har besøkt Stensethalléen og snakket med de ansatte. Så de har jo heller ikke blitt hørt. Så, først legger dere ikke vekt på hva Nærutvalg, FAU-er og faglige instanser sier. Men så snakker dere ikke med de ansatte heller.

Så, Ekle Lund. I runde én av nedleggelser ble ingen hørt på forhånd. I runde to, med prinsipper, var fristene for korte. Samtlige som uttaler seg vil ikke legge ned. De vil ikke ha store enheter. Ikke nok med det, da det endelig ble bestemt nedleggelser, var det ingen dialog med FAU-ene om hvilke løsninger for flyttinger av barna som var best.

Vi foreldre snakket med virksomhetsledere og ba om at mulighetene for å flytte barn og ansatte sammen til andre barnehager, skulle utredes. Det ble kjapt avfeid, fordi vi fikk jo søke oss hvor vi ville, før alle andre. Ingen medvirkning, der heller.

Så om du mener brukermedvirkningen i barnehagesakene var tilfredsstillende, så foreslår jeg at du leser igjennom alle dokumenter på nytt. For hva er det egentlig brukermedvirkningen gjør? Ingen i barnehagesakene ble hørt. Bortsett fra ansatte og foreldre i Langløkka.

Da sykehjemssaken dukket opp kort tid etter, NOK engang med manglende brukermedvirkning, så var sjokket stort. Der gjorde dere hvertfall det rette. Men jeg undrer meg likevel om dere faktisk ønsker så tett medvirkning som dere sier? For slik jeg husker det, var Venstre ganske steile i sine meninger i barnehagesakene.

Av
Camilla Ulsund
Barnehageforelder

Powered by Labrador CMS