MENINGER: Herman Ekle Lund (Venstre)
Cathrin Janøy, (MDG)

Ja til rettferdighet for lærerne - nei til fagforeningsknusing

MENINGER: Vi i Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer dette forslaget til kommunestyremøtet i Drammen 28. mars:

  • Det bevilges 6,1 millioner som et tillegg til medlemmer i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Lektorlaget i barnehage og skole. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. Hensikten med forslaget er å motvirke rekrutteringsutfordringer i yrkesgruppene og imøtekomme en ekstraordinær situasjon.

Bakgrunnen er den nylige avgjørelsen til Rikslønnsnemnda om å sette virkningstidspunktet for fjorårets lønnsoppgjør til 27. september og ikke 1. juni. Normalt utbetales lønnstillegg fra 1. mai. Dette betyr at medlemmene i de tre streikende fagforbundene nå går glipp av fem måneders lønnsvekst. Lærerne får altså dobbel straff, etter fjorårets mislykkede lønnsoppgjør.

Drammen Kommune sparer 6,1 millioner på disse månedene hvor det nå ikke skal utbetales lønnstillegg likevel. Vi i Venstre og MDG mener det er helt feil at disse pengene skal brukes på andre formål. Drammen har ikke lov til å utfordre Rikslønnsnemndas kjennelse og det foreslår vi derfor heller ikke. Når vi kommer med vårt forslag er det kun fordi vi må gjøre grep umiddelbart – før vi mister flere ansatte i en yrkesgruppe hvor motivasjonen nå er på bånn.

Vi kunne nemlig 03.03 lese i NRK at 2 av 5 lærere sier de vil søke seg nye jobber etter streikeutfallet.
Allerede vet vi at over 40 000 utdannede lærere ikke lenger jobber i skolen. I Drammen ble 6% av timene for skoleåret 22/23 planlagt ved bruk av lærere uten godkjent lærerutdanning. Signalene vi får gjennom NRK-saken og mange andre kanaler gjør at risikoen nå er høy for enda flere skoletimer uten ledelse av kvalifiserte lærere.

For deg som forelder betyr dette dårligere undervisning og oppfølging av dine barn. For samfunnet betyr det på sikt en nasjon med svakere utdanning og dannelse – samtidig som kravene til høyere utdanning i arbeidsmarkedet stadig øker. Og for det organiserte arbeidslivet er dette potensielt en eksistensiell trussel. Hvem vil ta sjansen på streik når sjansen altså er dobbel straff? Og hvem vil fagorganisere seg når du får høyere lønn av å ikke være organisert?

Det er altså mange grunner til at alarmene bør ringe høyt og skingrende over hele Norge nå.

Derfor er det nå høy politisk aktivitet i kommuner over hele landet om dette temaet. KS svarte først på dette ved å sende ut et brev til kommunene hvor de forsøkte å skremme politikerne på plass og hindre forslag om å kompensere lærerne. Abid Raja i Venstre sendte derfor 03.03 inn spørsmål til utdanningsminister Tonje Brenna hvor vi ber henne forklare kommunene hva de har lov til å gjøre.

Heldigvis har KS og Utdanningsforbundet nå tatt initiativ sammen og avklart at vårt forslag er lov å gjennomføre.
Dette fjerner tåkeleggingen som mange lokalpolitikere har opplevd at KS og ulike kommuneadministrasjonsledere har forsøkt å påføre saken. Nå er det juridiske handlingsrommet utvilsomt.

KS bedrev i 2022 en helt uredelig kampanje mot lærerne i forbindelse med lønnsforhandlingene, hvor de startet hele prosessen med å stille spørsmålstegn til om kvalifiserte lærere er nødvendig og fortsatte i samme spor med stadig mer ugrei retorikk og taktikk. Dette var langt utenfor mandatet kommunene – altså eierne til KS – hadde gitt organisasjonen. Forholdet mellom KS og lærerne er nå på et bunnpunkt, etter en langvarig konflikt som går tilbake til 2014 da KS gikk løs på arbeidstida til lærerne (og tapte). Kommunestyret i Færder har gått så langt som å instruere KS til å bedre forholdet sitt til lærerne.

KS forsvarer alle sine sprell med at de har kommunene i ryggen. Det spørs hvor lenge de fortsatt kan påberope seg det.

Vi i Venstre og MDG har i hvert fall mistet mye av tiltroen til KS-medlemskapet, og foreslår derfor også at kommunestyret gjør slik Bærum kommune enstemmig gjorde før jul og vedtar følgende:

  • Det bes om en egen sak som vurdere hva som har vært de lønnspolitiske konsekvensene av at Drammen er med i KS, spesielt med vekt på en sammenlikning med Oslo, som er eget område. Spesielt legges det vekt på handlingsrom.

Vårt fremste fokus må nemlig være hva som er det beste for pedagogene og barna våre. Om den beste løsningen på dette er utenfor KS så mener vi at vi har en plikt til å finne ut av dette.

Vi håper på bred støtte fra de andre partiene
til våre to forslag. Det handler om framtida til skolen og barna våre og et seriøst arbeidsliv.

Av
Herman Ekle Lund, ordførerkandidat og gruppeleder for Drammen Venstre

Cathrin Janøy, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Drammen

Powered by Labrador CMS