Kommunen ber om hjelp til å bosette flyktninger i Drammen

Vil kartlegge alle med ledige utleieboliger.

Publisert

DRAMMEN: Drammen kommune leter etter ulike typer boliger til flyktninger fra Ukraina.

Det er besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina. Det innebærer at de som søker asyl får det innvilget uten langvarig saksbehandling. De skal kort tid etter ankomst og registrering ut til kommunene til bosetting.

Å skaffe boliger til flyktninger som kommer til Drammen er kommunens ansvar. Det er behov for å bosette både i private og kommunale boliger. Nå jobber Drammen Eiendom for å kartlegge hva som fins av utleieenheter i kommunen.

- Men for å få til dette trenger vi hjelp fra innbyggere i kommunen. Det er behov for alle typer boliger, men primært selvstendige boenheter og ikke utleie av rom i egen bolig eller bofellesskap, sier Elisabeth Pettersen i Drammen Eiendom, og oppfordrer personer og virksomheter som har utleieenheter til å melde det inn.

Det er noen kriterier for utleieenhetene:

  • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr.
  • Drammen kommune ønsker at husleieavtalen inngås for minimum tre år, og at det er en tre måneders gjensidig oppsigelsestid. Leieavtalen må ellers følge husleieloven.

Vil bosette 250 flyktninger

Drammen kommune har besluttet at man kan ha kapasitet til å bosette inntil 250 flyktninger i løpet av året. Antallet er påvirket av brannen på Fjell onsdag.

- I denne situasjonen må vi klare å ivareta to hensyn. Drammen skal bidra til å håndtere den flyktningstrømmen som vi forventer å komme. Samtidig skal vi gjøre det som er mulig for å ta best mulig vare på innbyggerne våre som ble rammet av brannen på Fjell. Mer enn 300 personer vil ha behov for et annet sted å bo, for en kortere eller lengre periode. Dette påvirker naturlig nok boligkapasiteten i kommunen, sier rådmann Elisabeth Enger.

HAR DU EN LEDIG BOLIG KAN DU MELDE DEN INN HER

Powered by Labrador CMS