MENINGER: Bygg Krokstad sykehjem nå!

Nærutvalget i Krokstadelva og Stenseth med bredside mot avgjørelsen om å utsette sykehjemmet.

MENINGER: Vi, som alle er medlemmer av nærutvalget for Krokstadelva og Stenseth, registrerer med forbauselse at byggingen av Krokstad sykehjem nå er utsatt på ubestemt tid. Et forslag om utsettelse fikk flertall i kommunestyret den 20.juni, og det uten at det er utredet hva som vil bli de faktiske konsekvensene av utsettelsen.

Å ikke bygge nå er uansvarlig

Vedtaket er imot rådmannens anbefaling, og det er grunn til å frykte konsekvensene av dette vedtaket. Eldrerådet er klare og tydelige, og kaller en utsetting av byggingen for uansvarlig. De peker på det helt åpenbare, nemlig at antall sykehjemsplasser i Drammen kommune i dag ikke dekker det fremtidige behovet. Beregninger viser at om ikke Krokstad sykehjem blir bygget så kan kommunen allerede i 2025 stå i en situasjon der det mangler sykehjemsplass til mer enn 100 mennesker.

I 2032 så vil behovet være enda større. Det vil være behov for cirka 280 flere plasser/boliger enn i dag, og det vi snakker om er plasser/boliger for mennesker med behov for en annen pleie og omsorg enn det de kan få som hjemmeboende.

Krokstad sykehjem er en del av løsningen på denne utfordringen. Bygging av dette sykehjemmet vil redusere behovet for nye plasser/boliger ned til 152. Det virket også som om det var enighet om dette når de folkevalgte i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg så sent som den 9.juni i år vedtok strategier for bygg med helse og omsorgsformål, for lindrende behandling og for rehabilitering.

Brudd med tidligere enighet, vedtak og løfter til velgerne

Nærutvalget er ikke blitt bedt om å komme med noen uttalelse i denne saken, men byggingen av nytt sykehjem i Krokstadelva er en sak vi har engasjert oss i. En av utvalgets roller er å være en lyttepost og en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom de folkevalgte og lokalmiljøet. I denne saken er stemmen fra innbyggerne klar og tydelig: «Bygg Krokstad sykehjem nå!».

Noe annet enn å bygge vil bryte med forutsetningene for kommunesammenslåingen, og ødelegge innbyggernes tillit til Drammen kommune og de folkevalgte. Samtidig bes det altså om tillit når det nå snart er valg.

Forsikringer om at det kun handler om en utsettelse av byggingen gir ingen ro for innbyggerne. Diskusjonen i kommunestyret viste nemlig at de som stod sammen om dette vedtaket ikke er særlig samstemte ellers. Noen snakket om råvarepriser, dollarkurs og konjunkturer. De vil bare vente i håp om at det skal bli billigere å bygge. Noen snakket om en større plan, og vil ha både et nytt skisseprosjekt og et nytt forprosjekt. Hvilket betyr det samme som å gå tilbake til start. Felles for de alle er at de ikke kan/vil si noe om hvor lang utsettelse det nå er snakk om.

Innbyggere i vår kommunedel ønsker byggingen nå fordi fakta, tall og analyser viser at det er det rette å gjøre.

Innbyggere i vår kommunedel ønsker byggingen nå fordi fakta, tall og analyser viser at det er det rette å gjøre.

I denne saken er det slik at den politiske behandlingen nå har pågått siden juni 2019, og byggingen stoppes altså nå så sent som når investeringsbeslutningen skal tas. Hvordan kan det da forventes at innbyggerne skal ha tillit til at de politiske partiene finner sammen igjen, og faktisk tar en investeringsbeslutning, ved neste korsvei?

Det er ellers paradoksalt at to partier som har klaget på saksbehandlingen i en annen sak om sykehjem, i to andre kommunedeler, nå har gitt vår kommunedel den samme behandlingen. Innbyggere og berørte er ikke blitt hørt, forslaget om utsettelse av byggingen gjøres kjent så sent at det ikke er mulig å sørge for noen bred medvirkning og konsekvenser av vedtaket, utsettelse av byggingen, er ikke skikkelig utredet.

De økonomiske forholdene

Drammen kommune sin økonomiske situasjon er godt kjent. Slik situasjonen er så gjelder det kanskje mer enn noen gang å gjøre de riktig kloke beslutningene. Det å skulle kompensere for manglende kommunale sykehjemsplasser gjennom å leie plasser/boliger vil koste kommunen dyrt.

Uten bygging av Krokstad sykehjem så kan det altså vise seg nødvendig allerede i løpet av 5-10 år. Om det anslagsvis skulle koste 150 millioner kroner i året så er det 10% av det siste kostnadsoverslaget for Krokstad sykehjem. Altså mer enn nok til å nedbetale og forrente et lån.

Ta saken opp igjen og bygg Krokstad sykehjem nå!

Vi leser at noen forsøker å fremstille det som om det å begynne byggingen av Krokstad sykehjem nå vil være å styre etter håp, tro og følelser. Det påstås også at valgløfter da vil trumfe sunt bondevett. Slike påstander vitner om en respektløshet ovenfor de som ikke ønsker byggingen utsatt. Innbyggere i vår kommunedel ønsker byggingen nå fordi fakta, tall og analyser viser at det er det rette å gjøre.

Den demografiske utviklingen taler sitt tydelige språk, og det er i området fra Åssiden og vestover at behovet også er størst når det gjelder en utbygging av et tilbud om spesialiserte helse- og omsorgstilbud i sykehjem. En bygging av Krokstad sykehjem nå vil bidra til å sikre at kommunen i fremtiden har nok sykehjemsplasser. I forhold til økonomi så gjelder det å unngå å måtte leie dyre plasser/boliger. Dette handler altså ikke om valgløfter. Det handler om mennesker med behov for pleie og omsorg.

Vi ber de folkevalgte om å ta saken opp igjen, og gjøre det rette valget: Bygg Krokstad sykehjem nå!

Av

Medlemmer av nærutvalget i kommunedel 2 (Krokstadelva og Stenseth)
Janos Major (leder av nærutvalget)
Gard Hofsvang
Gerhard Løhre
Erik A. Nedberg

Powered by Labrador CMS