MENINGER: Theodor Vik Thorkildsen
Lier FpU

Tobakksforbud – en fare for Norges økonomi og frihet

MENINGER: Dagens rød-grønne regjering driver nå med diskusjoner og forhandlinger rundt den norske tobakks lovgivningen. Det er spesielt to enkelt saker innenfor disse diskusjonene som har vært mest aktuelle og fått mye av media sin oppmerksomhet. Dette er nemlig planen om å forby smakstilsatt snus og forslaget om å få et total forbud mot tobakk for alle født etter år 2010. Det at dette i det hele tatt blir diskutert i regjeringen, er en fare mot den norske økonomien og friheten vi har idag. Dette prinsippet om at staten og regjeringen skal kunne styre over ditt liv, og gjøre valg på dine vegne er hårreisende. Vi i FpU står sterkt i vårt prinsipp om frihet for enkelt individet, dere som norske statsborgere skal kunne gjøre fornuftige valg som omhandler deres hverdag selv. FpU mener at disse reguleringene som har skjedd gang på gang mot tobakks industrien i landet må ta slutt. Vi er nødt til å ha et liberalt tobakks marked, med minimal regulering av staten.

De direkte problemene ved disse forbudene er jo at de ikke funker i praksis. Det som skjer er at norske midler og penger går over grensen til Sverige, noe som Sverige garantert jubler for. Sverige har mye billigere tobakk enn Norge, så det er allerede ufattelig mye penger som går til Sverige gjennom tobakk salg. Vil virkelig regjeringen øke grensehandelen, for det er nøyaktig det som vil skje ved denne lovgivningen. Fordi det den rød-grønne regjeringen ikke forstår er at ved forbud blir det faktisk kun mer grensehandel.

Vi må også se på de interne Norges problemene dette fører til. Ved forbud av disse varene som mange nordmenn kjøper vil det kun oppstå et illegalt marked for varene. Da lar vi disse kriminelle og gjeng miljøene finansieres av illegalt tobakk salg i Norge. FpU nekter å støtte dannelsen av nye illegale markeder som gjeng miljøer kan finansieres av.

Hvis dette forslaget om et total forbud mot tobakk for personer født etter år 2010 går gjennom. Kan det bety at i år 2060 så sitter det en 51 åring som kan kjøpe så mye tobakk han bare vil, mens en 49 åring kan bli straffet for kjøp av tobakk. Det er jo ikke noe annet enn tulette. Det at regjeringen skal bestemme over hva fullt voksne mennesker velger å kjøpe, det virker jo mer som et humor forsøk enn et faktisk politisk forslag.

Norges tobakk marked har allerede vært regulert og innstrammet så ufattelig mange ganger, nyligst i 2017 med endring av fargen på snusboksene. Med alle disse innstrammingene har Norge sitt tobakks marked allerede blitt hardt regulert i forhold til andre europeiske land. Dagens rød-grønne regjering vil kun ha så mye makt de kan over vår hverdag, dette mener jeg at er direkte farlig.

Det økonomiske tapet Norge får av å konstant regulere tobakks markede er enormt. Butikker rundt om i hele landet selger tobakk og har dette som en stor inntektskilde, ved disse forbudene blir da omsetningen til butikkene redusert. Dette fører igjen til redusert antall arbeidsplasser i Norge og økt arbeidsledighet blant nordmenn. Med tanke på de store skattene som er vedtatt innenfor tobakks markedet så har jo staten også mye å tape ved en slik regulering. I tillegg til moms på 25% på tobakks varer er det også tobakksavgift som økte med rundt 3% i år. Tobakksavgiften gjør at ved per 100 sigaretter betales det 303 kroner rett til staten, dette gjelder også snus hvor det er 93 kroner per 100 gram. Staten tjener altså 7,4 milliarder kroner årlig på tobakksavgiften alene, altså uten å regne med moms. Dette er mye penger som kan bli brukt til veier, kollektiv transport, helsevesenet og til å med vår pensjon. Men ved vedtakene som har blitt foreslått blir disse inntektene både for staten og butikkene i landet drastisk redusert.

Flere faktorer tyder også på at ved denne reguleringen så vil bare den faktisk store helse faren øke i bruk, nemlig sigaretter. Snus bruken vil reduseres, men sigarett bruken vil økes. Sigaretter er hele 90% mer helse skadelig enn snus, hvis regjeringen faktisk vil bedre nordmenns helse så er ikke dette et godt tiltak.

Disse diskusjonene og forslagene må ta slutt, det er rett å slett alt for latterlig og en direkte fare mot den norske økonomien og friheten vi har idag. Norge trenger et liberalt tobakks marked som blir minimalt kontrollert av staten og regjeringen. Vi i FpU vil alltid kjempe for din rett som enkelt individ til å ta frie og fornuftige valg selv.

Av
Theodor Vik Thorkildsen
Medlem av Lier FpU

Powered by Labrador CMS