Her på den sentrale delen av industriparken i Gilhusbukta kjøper Bakke Leiligheter AS fire tomter og sikrer seg dermed en svært god startposisjon i utviklingen av Fjordbyen.
Her på den sentrale delen av industriparken i Gilhusbukta kjøper Bakke Leiligheter AS fire tomter og sikrer seg dermed en svært god startposisjon i utviklingen av Fjordbyen.

Eiendomskjempe sikrer seg indrefileten i Fjordbyen

Det er i Gilhusbukta byggingen av Østlandets største byutviklingsprosjekt vil starte. Nå er de første tomtene til boligformål solgt - med en antatt salgverdi på flere milliarder.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Disse fire eiendommene selges nå i en pakke til Eiendomsselskapet Bakke Leiligheter AS: Ducatel AS, Norsk Miljøservice AS avdeling Lier, Malleus Maskinutleie AS og Ivar Tanum Entrepenør AS. Det er disse virksomhetenes eiendomsselskaper som selger til Bakke.

De utgjør en sentral del av industriområdet innerst i Gilhusbukta, har felles eiendomsgrenser og de driver på forskjellige sektorer innen bygg- og anleggsbransjen.

Ducatel ble nylig solgt til Ahlsell, men fortsetter samme virksomhet under samme navn og med de samme ansatte. Ducatel flytter nå virksomheten fra Gilhusbukta til Dråpen industriområde i Kobbervikdalen der de samlokaliserer seg med naboene fra Gilhusbukta: Norsk Miljøservice og Ivar Tanum Entrepenør.

Flyttingen til Kobbervikdalen er allerede i gang, men det ligger i avtalene mellom selger og kjøper at virksomhetene i Gilhusbukta leier eiendommene tilbake etter behov i en overgangsperiode. Etter hvert vil de eksisterende bygge rives og det er planer om å heve tomtene med masse for å øke flomsikkerheten.

Miljøoppryddingen i Gilhusbukta nærmer seg fullførelse. I høst ble tusener av kubikkmeter med forurenset masse fraktet bort og levert til destruksjon ved spesialanlegg i Fredrikstad.
Miljøoppryddingen i Gilhusbukta nærmer seg fullførelse. I høst ble tusener av kubikkmeter med forurenset masse fraktet bort og levert til destruksjon ved spesialanlegg i Fredrikstad.

I sentral startposisjon

Med dette eiendomsskjøpet har Bakke Leiligheter sikret seg en sentral startposisjon i utviklingen i Fjordbyen. Det er i Gilhusbukta byggingen av Fjordbyen vil starte. Plan- og reguleringsarbeidet for dette gigantprosjektet er godt i gang og Liers politikere får trolig de overordnede planer og rammebetingelser til behandling i løpet av 2022. Påfølgende detaljreguleringer, høringsrunder og beslutningsprosesser vil kunne bli avklart i 2024. Det betyr mulig byggestart i 2025.

Eiendommene som overtas av Bakke vil ifølge selskapet kunne gi plass til 500-600 boliger og 5000 kvm næring. Det vil ha en antatt salgsverdi på 2,5 til 3 milliarder kroner.

Når Bakke nå rykker inn Fjordbyen er det etter en nøye vurdering av potensialet og det er rimelig å anta at arkitekter og andre raskt kobles inn i prosessen.

Attraktiv Fjordby

- Vi anser området rundt Drammen som et svært attraktivt boligområde og et område som er i stadig vekst. Beliggenheten tilbyr attraktiv fjordutsikt, og vil samtidig få nærhet til alt man trenger av fasiliteter. Fjordbyen ligger tett på Drammen sentrum, Brakerøya togstasjon og nye Drammen sykehus.

- Tomtekjøpet er i tråd med vår strategi om å kjøpe og utvikle gode leilighetsprosjekter med beliggenhet i nærheten av sentrale knutepunkt. Kjøpet svarer også meget godt på vår visjon om å utvikle og bygge hjem du vil hjem til, sier akkvisisjonssjef i Bakke Leiligheter, Thomas Wisbech på selskapets hjemmeside.

Bakke Leiligheter er en del av Bakkegruppen. Bakkegruppen ble etablert i 2003 og er i dag et selskap med over 100 ansatte. I 2020 omsatte selskapet boliger for 1,2 milliarder kroner og overleverte over 550 boliger. Bakkegruppen besitter en tomtebank med fremtidige prosjekter for over 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på ca. 2,2 milliarder kroner. Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter

I fjorden utenfor oppfyllingen av Gilhusbukta arbeides det nå med å bygge kunstige øyer til glede for folk, fugler og fisk.
I fjorden utenfor oppfyllingen av Gilhusbukta arbeides det nå med å bygge kunstige øyer til glede for folk, fugler og fisk.

Flere følger

Nå som Fjordbyen går fra ideer og luftige tanker til realiserbare prosjekter, er det flere eiendomsbesittere i området som ønsker å avvikle overflateparkering av anleggsmaskiner og annen virksomhet til fordel for eiendomsutvikling. Etter det DRM24 erfarer er flere oppkjøp underveis med virkelig store og kapitalsterke eiendomsutviklere på kjøpersiden.

Lier kommune har hender på rattet for utviklingen av Fjordbyen gjennom sin kontrollerende eierandel i den største grunneieren Eidos. Samt lokal reguleringsmyndighet. Men selv om de har hender på rattet og en fot på gassen, så er de underlagt overordnede trafikkregler. Og de har heller ikke kompetanse, penger til eller ønske om å bygge Fjordbyen.

En viktig forutsetning for bygging av Fjordbyen er vann og avløpssituasjonen. Rensekapasiteten i ytre del av Lier er sprengt og stopper utvikling i den delen av kommunen. Det arbeides med planer om å bygge et interkommunalt renseanlegg inne i Gullaugfjellet.

Disse planene forseres blant annet med tanke på Fjordbyen. Men det er flere som er opptatt av dette spørsmålet og tenker på andre og supplerende løsninger. At Fjordbyen etablerer moderne løsninger for resirkulering og i stor grad selv tar seg av egne utslipp, er en naturlig løsning for mange.

I tråd med Fjordbyens grønne profil er det også planer om å etablere en flytende solcellepark i fjorden rett vest for tømmerterminalen.

Powered by Labrador CMS