FRA PARKERING TIL PARK: Det skraverte området blir nå stengt for parkering mens det bygges torg og lekeplasser.

Gulskogen forvandler uteområdet

Denne uka starter ombyggingen ute på parkeringsplassen foran senteret.

Publisert Sist oppdatert

GULSKOGEN: Gulskogen har de siste årene rustet opp uteområdet for handlende med uteserveringer, benker og dekorasjoner. Nå skal det hele tas et skritt videre med utviklingen av et torg der det i dag er parkeringsplasser innerst mot hovedinngangen.

- Vi ønsker å involvere naboer, kunder og politikere for å få gode innspill til torget. Målet vårt er å imøtekomme ulike behov så langt det lar seg gjøre for å skape et godt miljø i bydelen. Dette skal være en møteplass i og utenfor senterets åpningstider, uttaler senterleder ved Gulskogen Senter, Laila Sønstevold, i en pressemelding.

GRØNT, GANGE OG SYKKEL: Det blir stikkordene for videreutviklingen av uteområdet på Gulskogen.

Fjerner parkeringsplasser

Som følge av byggearbeidene blir i underkant av 70 parkeringsplasser fjernet og området sperret av fra mandag 20. februar. Det et krav fra kommunen i forbindelse med prosjektet og reguleringsplanen.

- Vi er trygge på at vi finner gode løsninger for at trafikken avvikles på en best mulig måte, og jobber med tiltak for å bedre trafikksituasjonen, sier senterleder Sønstevold.

Handicapplasser og taxiholdeplasser beholdes imidlertid på området lengst mot Kiwi, og det skal opparbeides totalt 580 parkeringsplasser for sykkel. Uteparkeringen mellom Kiwi og Anton Sport på motsatt side av innkjøringsveien beholdes også, i tillegg til uteparkeringen på sørsiden av senteret.

SLIK BLIR DET: Grønt og fotgjengervennlig, med egne lekeområder og «piknik-område» i tillegg til eksisterende uteserveringer.

Forsinket

Som tidligere omtalt av DRM24 skulle uteområdet vært ferdigstilt tidligere, men det er flere årsaker til at torget ikke er blitt utviklet i henhold til opprinnelig tidsplan. Fra 2018 til 2020 gjennomførte senteret et setningsskadeprosjekt som krevde mye ressurser. I 2020-2021 kom Covid-19 pandemien, og i juli 2022 ble senteret solgt til nye eiere, fra franske Klépierre til norske Aurora Eiendom AS og deres driftsselskap Alti Forvaltning AS.

Gulskogen senters nye eiere har derfor bare hatt et halvt år på å utvikle et torg for senterets kunder og bydelens innbyggere.


- Vi er helt tydelige på at det nye torget skal utvikles videre. Vi er svært entusiastiske, og gleder oss veldig til det nye torget er ferdig, sier eiendomssjef i Alti Forvaltning, Ann Elin Marthinussen.

TORG: Gulskogen rustet kraftig opp uteområdene, som stod stod klare sommeren 2021. Nå fortsetter del 2 av prosjektet.
BEHOLDER UTEPARKERING: De to parkeringsplassene til høyre i bildet beholdes.
Powered by Labrador CMS