Politiet med full bevæpning 17. mai

Politidirektoratet har besluttet at innsatspersonell over hele landet skal være midlertidig bevæpnet for å trygge gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger på nasjonaldagen.

Publisert

NORGE: − 17. mai er en dag som samler det meste av befolkningen i Norge til ulike arrangementer. Ettersom markeringene vil foregå spredt over hele landet, er det besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det enkelte politidistrikt vurderer hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette ved de forskjellige arrangementene. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet.

Det legges opp til at bevæpningen ikke skal være mer synlig eller i et større omfang enn det som vurderes som nødvendig.

Trusselbildet er uendret

Det foreligger ingen endringer i trusselbildet.

− Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap. Dette er noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, forklarer Bjørnland.

Politiet samarbeider på vanlig måte med både arrangører og kommunene om sikkerheten rundt ulike arrangementer. Det vil være nærvær av både uniformert og ikke uniformert politi, som vil være på jobb for at både barn og voksne får en trygg og fin feiring.

− Vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai blir et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, avslutter Bjørnland.

Powered by Labrador CMS