MENINGER: Jørgen H. Wilhelmsen
1. kandidat Rødt Drammen

Åpenhet er en forutsetning for en god eldreomsorg

MENINGER: Noen ganger håper, selv politikere, på ikke å få rett. Jeg gikk imot nedleggelsen av Gulskogen og Fredholt fordi jeg mener det var risikabelt å ta en hastverkavgjørelse om å legge ned to velfungerende fagmiljøer for demenssyke.

Jeg, og flere med meg, fryktet at kommunen ikke vil klare å ivareta denne pasientgruppa om sparekniven fikk styre politikken. Dersom beskrivelsene av tilstanden for demenssyke på Åskollen sykehjem som vi kan lese i DRM24 er dekkende for driften ser det dessverre ut til at vi fikk rett.

Det er flere ting som bekymrer meg med denne saken. Det ene er åpenbart at jeg er redd for at vi ikke klarer å gi våre eldre trygge tjenester. Men det uroer meg vel så mye at ingen av kildene til DRM24 har våget å stå fram. I saken om Åskollen skriver DRM24 at «kildene ønsker ikke å stå frem av frykt for represalier i en eller annen form fra ledelsen i kommunen.»

Hvis det stemmer at det fortsatt er en fryktkultur i Drammen kommune som gjør at ansatte og pårørende ikke tør å si ifra som må det håndteres umiddelbart

Det har blitt jobba politisk for å sikre at det skal være en åpenhetskultur i Drammen kommune der ingen ansatte skal være redde for å dele bekymring eller varsle om uheldige forhold. Det er ikke bare et vakkert ønske, det er loven. Helsepersonell har i følge lovverket en meldeplikt dersom de opplever svikt som kan være til skade for pasientene. Alle institusjoner er pålagt å ha gode systemer for å sikre at avvik blir meldt og fulgt opp. Varslere skal lyttes til og tas vare på. Gjengjeldelse mot varslere er strengt forbudt.

At det er så klare regler
for dette er helt nødvendig for at befolkningen, og vi politikere skal kunne være trygge på at velferdstjenestene er trygge og at våre mest utsatte innbyggere blir tatt godt vare på. Hvis det stemmer at det fortsatt er en fryktkultur i Drammen kommune som gjør at ansatte og pårørende ikke tør å si ifra som må det håndteres umiddelbart. Brukerrådet må opp og gå for å sikre at pårørende og pasienter blir hørt. Avviksrutinene og kulturen for åpenhet må gjennomgås på nytt.

Ytringsfriheten er en av våre sterkeste demokratiske rettigheter. Både ansatte i kommunene og folk som er avhengige av tjenestene våre skal være trygge på at de kan bruke stemmen sin. Dette må vi til bunns i.


Av
Jørgen H. Wilhelmsen
1. kandidat
Rødt Drammen

Powered by Labrador CMS