MENINGER: Sajid Mukhtar
Partiet Sentrum

Billy Taranger: Hvem har eksakt kalt deg for rasist?

MENINGER: I kjølvannet av Billy Tarangers utspill i et podkast-intervju med DRM24, hvor han fremsetter påstander om å ha blitt kalt rasist av opposisjonen. Som representant for opposisjonen, og med et spesielt mandat fra Partiet Sentrum, er det min oppgave å be om en klargjøring: Billy Taranger, hvem har nøyaktig kalt deg for rasist?

Denne forespørselen er ikke bare en formalitet. Den er kritisk for å opprettholde et miljø der ærlige og respektfulle politiske samtaler kan finne sted. Anklager om rasisme er dypt alvorlige og bør aldri bli kastet lett omkring uten klare bevis. Fra Partiet Sentrums ståsted, forsikrer jeg om at ingen fra våre rekker har anvendt et slikt språkbruk mot deg. Videre, etter min beste kunnskap, har ingen fra resten av opposisjonen heller uttrykt seg på denne måten om deg.

Vår felles bekymring i opposisjonen har vært vedtaket som ble gjort av hovedutvalget, et vedtak som kommuneadvokaten har karakterisert som etnisk profilering og diskriminerende. Spørsmålet om hvordan du kunne støtte en slik avgjørelse er fortsatt ubesvart.

I tillegg er det umulig å overse situasjonen til Turid Thomassen, som åpenbart har blitt presset til å stemme mot sin egen overbevisning. Dette vitner om interne stridigheter og mangel på støtte, snarere enn problemer forårsaket av oss i opposisjonen.

Det er også slående at Kristelig Folkepartis nasjonale ledelse ikke støtter den retningen som Drammen KrF har tatt. Dette markerer en tydelig forskjell mellom lokal- og nasjonalpolitikk, og undergraver de grunnleggende verdiene om likeverd og inkludering.

Som en del av opposisjonen, er vi forpliktet til å føre en politikk som er rettferdig, inkluderende, og basert på en solid forståelse av de utfordringene vi står overfor. Vi kommer fortsatt til å gjøre det, og det er vårt mandat gitt av våre velgere. Vårt hovedkamp er jobbe mot utenforskap og urettferdighet.

Med dette som bakteppe ber vi deg, Billy Taranger, om å spesifisere nøyaktig hvem som har kalt deg for rasist, slik at vi kan adressere denne påstanden direkte. Dersom du ikke kan legge frem et navn, så bør du slutte anklage om at oppisjonen lyver og ønsker å påføre posisjonen skade.

Vi avventer din tilbakemelding.

Av
Sajid Mukhtar
Leder Partiet Sentrum, Drammen

Powered by Labrador CMS