Buskerud fylkes økonomi: Dramatisk politisk løftebrudd

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: Jeg trodde ikke at jeg bare etter et par dager skulle få et så godt eksempel på innholdet i min kommentar om at Drammen dessverre ikke ser ut til å ha noen «rikspolitiske venner», som bryr seg om byen/kommunen, og dermed heller ikke om det gjenoppståtte fylket, Buskerud.

De økonomiske kuttene den nye fylkeskommunen nå må gjennomføre viser med all mulig tydelighet at både opprettelsen av Viken som et fylke, men ikke minst oppsplittelsen, nærmer seg en gedigen politisk skandale av uante dimensjoner. De kuttene vi nå ser i kollektivtilbudet i Drammensregionen er bare begynnelsen på noe som kan bli langt verre, også for andre tjenestetilbud i Drammen og Buskerud. At fylkeskommunen fremover årlig må spare inn 300 millioner kroner kommer til å svi.

Reverseringen av Viken fylket ble gjort i Stortinget med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og FrP. Alle disse partiene har Stortingsrepresentanter fra Buskerud.

Etter at den dramatiske budsjettsituasjonen, og de dramatiske kuttene i kollektivtrafikken ble kjent, forventet jeg, og mange med meg, at Buskeruds egne representanter hadde vært de først ute med høy stemme å be regjeringen og kommunalministeren om å tilføre det gjenopprettede fylket, Buskerud, mer penger.

Men nei da, ingen finner grunn til å ta i denne saken. Pinlig og useriøst kaller jeg en slik oppførsel. Hva skal Drammen med fiender nå vi har slike gode venner som Buskeruds egne stortingsrepresentanter, spør nå jeg?

Senterpartiet var den sterkeste pådriveren for en oppløsning av Viken og de fikk med seg Arbeiderpartiet i regjeringen på dette. Til tross for mange grundige dokumenterte advarsler om at det ikke var penger nok til å drifte det gjenoppståtte Buskerud på en tilfredsstillende måte, lovet de fem partiene bak flertallet for oppløsningen at vi som innbyggere ikke skulle bekymre oss for de økonomiske konsekvensene av fylkesoppsplittelsen. I dag ser vi resultatet.

At FrP med sin stemmegivning i oppløsningssaken har skutt seg selv alvorlig i foten, er hevet over enhver tvil. Ved sin stemmegivning trodde de nok at partiet kunne sette inn et slags dødsstøt mot hele det fylkeskommunale nivået.

I stedet gjør de nå levekårene for veldig mange mennesker i Drammensregionen betydelig verre. Her kan vi trygt si «at den lure har lurt den mindre lure» (les SP versus FrP). Hvordan SV og Rødt kan sitte musestille og se på at det blir foreslått dramatiske kutt i kollektivtrafikken, er jeg spent på å høre om.

Det store paradokset i denne saken er at fylkesordfører Tore Opdal Hansen fra Høyre, som hele tiden har vært imot oppsplittelsen av Viken, nå må ta ansvaret for den elendige økonomien i Buskerud. At Hansen i første omgang, gjennom et brev til kommunalministeren, kommer med en bønn om økonomisk førstehjelp fordi «økonomien i Buskerud ikke er bærekraftig», skulle vi tro var noe alle de politiske partiene i fylkestinget kunne stille seg bak.

Slik er det imidlertid ikke. De rødgrønne partiene vil slett ikke undertegne et slik brev. De vil heller bruke det de kaller «sine egne kanaler til Storting og regjering».

Jeg frykter at det kommer like lite ut av «disse kanalene» nå, som det for eksempel gjorde når tidligere AP-ordfører i Drammen og hennes flertall, gjennom forrige kommunestyreperiode, forsøkte å få til et møte med sin egen samferdselsminister om veipakken i Buskerudbyen. Det var tale for døve ører. Frykten er at akkurat det samme vil skje i «de samme kanalene» i denne saken.

Powered by Labrador CMS