Slår alarm om Buskerud-økonomien - trygler staten om hjelp

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen har invitert kommunalministeren til møte for å belyse den krevende situasjonen etter fylkesoppdelingen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Dagens situasjonen er ikke bærekraftig, slår Opdal Hansen fast i brevet. Det er nylig blitt kjent at fylkeskommunen må kutte 250 millioner, som blant annet skal tas fra kollektivtransporten.

– Jeg pleier ikke å bruke ordet «dramatisk», men jeg vil bruke et såpass sterkt ord om situasjonen vi befinner oss i nå, sier Opdal Hansen.

Fylkeskommunen er i gang med en omfattende, økonomisk omstillingsprosess på grunn av den økonomiske situasjonen.

– Resultatet vil være betydelig redusert aktivitet i fylkeskommunen, noe som igjen dessverre vil gå ut over innbyggerne våre, sier fylkesordføreren.

En varslet krise

Hansen skriver i brevet at den krevende økonomiske situasjonen Buskerud nå befinner seg i ble varslet i en administrativ rapport om konsekvenser ved fylkesdelingen. Rapporten ble laget av Viken fylkeskommune.

I brevet til departementet peker Opdal Hansen på at Buskerud er et Norge i miniatyr, en region det skal være godt å leve, bo og jobbe i, og at Buskerud fylkeskommune «har alt som skal til for å bli den mest utviklingsorienterte fylkeskommunen i Norge.»

Fylket har 18 kommuner som ønsker en god start for Buskerudregionen, og ikke minst særs dyktige ansatte, ledere og tillitsvalgte med vilje og evne til å stake ut en ny fremtid sammen, påpeker Hansen.

– Samtidig må vi som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen fylkeskommunen står overfor, prioritere hardt innenfor begrensede økonomiske ressurser, og velge ut de viktigste samfunnsoppdragene som vi har kraft til å bære, skriver Hansen.

I brevet inviteres kommunal- og distriktsministeren på besøk til Buskerud for å høre mer om den økonomiske situasjonen og erfaringene med å bygge nytt fylke.

Powered by Labrador CMS