Hva er vesentlig og viktig i lokalpolitikken?

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Å gå i en god skole kan aldri undervurderes. Jeg har vært så heldig å ha hatt mange gode kolleger og læremestere opp gjennom årene som har formert meg som journalist, redaktør og nyhetsdirektør.

Det er særlig to personer som stikker seg fram. Begge er dessverre døde, men både redaksjonssjef Fred Kristensen i det som den gang het DT & BB og politisk redaktør og senere Dagsrevysjef Herbjørn Sørebø var begge opptatt av at leserne og seerne våre skulle bli litt klokere etter å ha lest eller sette det stykket journalistisk arbeid vi utførte til enhver tid.

Begge var tydelig på det som de kalte «vesentlighetskriteriet». Altså at det vi skulle tilby lesere eller seere skulle være vesentlig og viktig. I min tid som rikspolitisk kommentator i NRK opplevde jeg også at våre fremste rikspolitikere hadde det samme målet.

Selvfølgelig er jeg ikke blind for at dette kriteriet forandrer seg etter den tiden vi lever i, men likevel vil det alltid være noen saker som er viktigere og mer vesentlig for oss enn andre. Med erfaring som observatør, særlig fra de fra de fire siste årene i drammenspolitikken, er jeg meget usikker på om dette «vesentlighetskriteriet» er sterkt nok i Drammen.

Det siste jeg blant annet har merket meg er at mange politikere, og noen andre fremstående meningsbærere, har forsøkt å gjøre Vinmonopolets søknad om å få flytte sitt utsalg på Strømsø Torg noen få hunder meter opp til Union, til en meget stor sak.

Dersom dette skal sette standarden på hvilke saker som blir sett på som viktige blir jeg bekymret. Vi i DRM24 har ikke ofret mange setningene på denne saken fordi vi enkelt og greit mener at denne eventuelle flyttingen av et vinmonopolutsalg ikke er en sak som vil være med på å avgjøre om Drammen vil være en god by å bo i eller ikke.

At det er større fokus og oppmerksomhet på hvor polet skal ha sitt utsalg på Strømsø enn på de viktige planene om hele utbyggingen på Strømsø torg, viser vel noe av problemet Drammen har i arbeidet med byutviklingen.

Etter behandlingen i Formannskapet ble mulighetsstudien imidlertid sendt videre som grunnlag når detaljreguleringen starter opp. Dette skjedde mot stemmene til FrP, MDG og Ståle Sørensen.

Høyre, med ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen i spissen, er foreløpig det partiet som klarest har sagt ja til planene fra utbyggerne på Strømsø.

Ut fra debatten om eventuell flytting av vinmonopolet fra Strømsø torg, og motstanden mot det enkelte kaller høyhus i Strømsøplanene, går mine tanker umiddelbart til det mange hittil har sett har sett på som noe de holder på med i pietistiske miljøer og småbyer på Sørlandet, og ikke i en by av Drammens størrelse som ønsker å være Norges ledende by og kommune på flere områder.

For meg er Vinmonopolet først og fremst et meget godt alkoholpolitisk redskap, mens byutvikling bør drives uavhengig av hvor vinmonopolets utsalg ligger. At det fortsatt er politikere i kommunen som skal detaljavgjøre plasseringen av pol-utsalgene er vel kanskje også noe av det som burde vært myket opp, samtidig som åpningstidene på polet ble modernisert for noen få år siden. Slik er det imidlertid ikke, og kommer heller ikke til å bli.

Argumentet om at de lokalene som Vinmonopolet ønsker å flytte til på Union ikke er i Strømsø sentrum eller ikke er nær nok knutepunkt Strømsø, er for meg noe underlig. Avstanden fra Drammen busstasjon til lokalene på Union er vel ikke noe særlig lengre enn avstanden fra Drammen busstasjon til vinmonopolets nåværende lokaler på Strømsø.

Powered by Labrador CMS