MENINGER: Billy Taranger
Drammen Krf

Kamera gjør Strømsø torg tryggere

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: De fleste mener at vi bør gjøre som politiet sier. De har som regel en lov å henvise til eller en god begrunnelse for å gjøre eller ikke gjøre noe.

Politiet anbefaler sterkt at vi innfører økt belysning på Strømsø torg og setter opp kameraovervåkning. Antall voldsepisoder har økt dramatisk på Strømsø torg. Politiet mener at kameraovervåkning vil øke tryggheten, redusere volden og gjøre at færre begår voldshandlinger i sentrum.

Dessverre ble saken utsatt i siste kommunestyremøte på grunn av mangel på tid, men det er et klart flertall for å følge politiets anbefaling.

Om kameraovervåking kan redusere noen av de 95 lovbruddene, er kamera en liten pris å betale. Venstres argument mot kamera er vanskelig å forstå. De er prinsipielt mot overvåkning og mener at kamera kan øke faren for vold. Det er vanskelig å skjønne logikken.

Reglene garderer mot misbruk
:

  1. Bare noen få personer i politiet skal se på bildene.
  2. De skal brukes bare når episoders har oppstått eller forventes å oppstå.
  3. Når det har skjedd en voldshendelse og politiet trenger å bevise hvordan og hvem som har utøvd vold.
  4. Bildene skal virke avskrekkende og forhindre gjentagelse.
  5. Alle bilder skal slettes etter 7 dager.

Vi har sett mange ganger i «Åsted Norge» og andre TV program at gjerningspersonene er blitt gjenkjent og dermed straffet etter voldsbruk.

Jeg måtte riste på hodet da Venstre i kommunestyremøtet argumenterte mot flytting av Vinmonopolet fra Strøms torg fordi det ville øke volden på Strømsø torg! Tror Venstre at vold bare skjer rundt Vinmonopolet og bare i åpningstiden?

Overvåkningen er ikke «feil medisin». Det er en del av medisinen. I tillegg kommer lyssetting og økt tilstedeværelse. Kameraovervåkning kan også brukes slik at politiet sender en patrulje til torget om de ser at det kan bli bråk, f.eks. ved den kommende SIAN-demonstrasjonen. Jeg hilser kamera og de andre tiltakene velkommen med glede. Det vil antagelig redusere volden og gjøre hverdagen lettere for ungdom og andre som ferdes på torget. Det vil også føre til at flere benytter torget, nettopp det mener vi er viktig.

Av
Billy Taranger, Drammen KrF

Powered by Labrador CMS